SK svazu PG vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele České ligy v paraglidingu pro rok 2009

Předmet VŘ

Cílem je zajistit vhodné letové terény a zkušené pořadatele, kteří poskytnou kvalitní služby zúčastněným pilotům. Jedná se o tradiční seriál závodů pod záštitou Svazu paraglidingu LAA.  Soutěž není omezena na pořadatele z ČR.

V letošním roce plánujeme 4-5 jednotlivých závodů. Závody probíhající v ČR by neměli být delší než 5dní. Závody v zahraničí mohou být až týdenní.

Požadavky na pořadatele

 • V ČR tří až pětidenní závod
 • V zahraničí pětidenní až sedmidenní závod
 • Organizátor se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG
 • Svozy z trati a vývozy na start a poplatky za kopec jsou zahrnuty v ceně startovného
 • Na všech reklamních materiálech použít nové logo ČL.
 • Organizátoři musí respektovat startovní čísla přidělené na prvním závodě

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících soutěžních kriterií:

 1. Vhodnost letového terénu pro závody XC.
 2. Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a terén závodu.
 3. Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
 4. Zařazení závodu do kategorie FAI 2
 5. Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 6. Cena za ostatní doprovodné služby.
 7. Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Vyhlášení celkových výsledků proběhne zároveň s valnou hromadou Svazu PG.

Nabídky zasílejte na e-mail nejpozději však do 12.11.2008
Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG nejpozději do 16.11.2008.