Program valné hromady 1.11. ve Štokách

1. Registrace – 9.00 – 10.00

2.     Zahájení v 10 hodin.

3.     Uvítání hostů

4.     Volba návrhové a mandátové komise.

5.     Schválení programu.

6.     Projev Prezidenta LAA ČR.

7.     Zpráva o činnosti předsednictva Svazu PG – Radek Seidl

8.     Zpráva o činnosti sportovní komise – Jakub Havel

9.     Zpráva o hospodaření – Lukáš Skrbek

10. Zpráva o programu sportovních talentů – Mirek Volný

11. Zpráva o změnách v předpisech LA1 – Jan Hájek

12. ICAO mapa pro členy za cenu zvýšení členského poplatku o 50,-Kč.

13. Podpora reprezentace v případě zrušení dotace MŠMT

14. Projednání ceníků poplatků (zvláště vydání a prodlužování PP)

15. Prezentace ultralehkých balonů

16. Návrh cílů delegátů na konferenci LAA

17. Návrh pověření M. Fejta zastupováním v CIVL FAI

18. Diskuse

19. Volba předsednictva, sportovní komise.

20. Volba delegátů na konferenci LAA.

21. Přijetí usnesení.

22. Ukončení valné hromady (nejpozději do 18:00).