Fond propagace

Předsednictvo Svazu paraglidingu se rozhodlo podpořit aktivity, které pomáhají vytvářet pozitivní obraz paraglidingu na veřejnosti.

Účel fondu propagace

Předsednictvo Svazu paraglidingu se rozhodlo podpořit aktivity, které pomáhají vytvářet pozitivní obraz paraglidingu na veřejnosti. Fond nemá možnosti hradit všechny náklady na libovolnou propagaci, ale může pomoci kvalitním záměrům, které by se jinak jen těžko realizovaly.

Pravidla čerpání z fondu propagace

1. Fond poskytuje podporu vhodného projektu a odměnu za realizovanou propagaci paraglidingu.

2. Předsednictvo individuálně posoudí dopad a prospěšnost.

3. Průběh:

 • Žadatel o příspěvek osloví předsednictvo s vhodně vypracovaným návrhem či uskutečněným projektem.
 • Pro udělení příspěvku je rozhodující masovost dosahu propagační akce. Projekty a propagační akce s širším dopadem na veřejnost mají vyšší prioritu.
 • O udělení příspěvku rozhoduje předsednictvo Svazu paraglidingu.
 • Ve svém rozhodnutí zveřejní výši uděleného příspěvku na podporu propagace paraglidingu.
 • Příspěvek bude udělen až po uskutečnění plánované propagace.
 • Žadatel doloží průběh propagační akce důvěryhodnou formou – fotodokumentací, videonahrávkou, audionahrávkou, kopií textu.
 • V případě dosažení jiného rozsahu propagace, než byl plánován, může předsednictvo odpovídajícím způsobem příspěvek upravit.
 • Předsednictvo může udělit příspěvek i na propagaci uskutečněnou před podáním žádosti o příspěvek (tedy zpětně). A to v případech, kdy nebylo možno propagaci v reálné době plánovat, nebo v případech zvláště velkého dosahu propagace (v největších celostátních médiích). O tento příspěvek je nutno zažádat nejdéle do šesti měsíců od uskutečnění propagace.
 • Na poskytnutí příspěvku neexistuje právní nárok.

4.Náležitosti žádosti:

 • Základní údaje o žadateli
 • Obsah a forma propagace
 • Předpokládané náklady na přípravu a realizaci
 • Předpokládaný termín uskutečnění a místo uskutečnění (periodikum, televizní či rozhlasová stanice, internet).

5. Příklady formy propagace

Reportáže o proběhnuvších aktivitách (závodech, sletech..). Osvětové články, rozhlasové a televizní pořady seznamující veřejnost s paraglidingem.

Pozn. Za propagaci paraglidingu v tomto smyslu předsednictvo nepovažuje pozvánky (reklamu) na paraglidingové akce.