Výběrové řízení na pořadatele táborů pro Sportovní talenty 2008

Svaz Paraglidingu LAA ČR vypisuje výběrové řízení na pořadatele kurzů pro piloty zařazené do Programu Sportovních Talentů

Požadavky výcvikový tábor:

 • zaměřený na seznámení s létáním na různých letových terénech v Čechách
 • rozvíjejí znalosti a dovednosti pilotů  (starty/přistání, základní létání v termice)
 • pro 8-12 účastníků, termíny červenec, srpen, září
 • rozpočet do 40.000,-


Požadavky tréningový tábor
  :

 • zaměřený na zlepšení techniky pilotáže při létání v termice a na nácvik soutěžních přeletů na předem určených trasách.
 • rozvíjejí znalosti a dovednosti pilotů
 • pro 6-8 účastníků, červenec, srpen, září
 • rozpočet do 30.000,-

 

Nabídky budou obsahovat:

 • představení lektorů, poskytnuté vybavení školy při výcviku
 • rozpis financí (odměny lektorům, náklady na ubytování ve stanu, dopravu, lanovky, a další poplatky)
 • místo a termín konání tábora

Každý pořadatel musí vyúčtování výcvikových táborů předat ekonomce LAA ČR do 30 dnů po skončení akce následující podklady:

 • skutečné vyúčtování akce s přihlédnutí na plán (faktury, daňové doklady….)
 • fotodokumentaci z proběhlé akce
 • článek pro časopis Pilot (cca 1/2strana/strana)
 • vyhodnocení akce (celkové a jednotlivých účastníků)
 • vybrat spoluúčast a předat ji při vyúčtování ekonomce LAA

 

Nabídky budou posuzovány podle:

 • kvalifikovanosti lektorů
 • finančního rozpočtu
 • místa a termínu konání

 

Nabídky zasílat do 1.7.2008 (předmět zprávy „VŘ sportovní talenti PG“)

 

adresa: LAA ČR Ke Kablu 289, Praha 10 – 102 00

Mirek Volný

hlavní trenér ST PG

mirek.volny@volny.cz

+420 777 12 89 49