Zápis jednání předsednictva 19.5. 2008

Zde si můžete přečíst zápis

Zápis jednání předsednictva Svazu PG LAA ČR, 19.5.2008

V Praze LAAČR

Přítomni: Fejt, Skrbek, Seidl, Slíva, Pavloušek, Vejnarová, za SK Havel.

Hosté: Slívová

Konečný – na telefonu

V 18.30 zahájeno jednání.

Projednané body:

 1. Rozdělení inv. dotací MŠMT bylo schváleno po internetu (viz dole).
 2. Rozdělení inv. dotací v rámci LAA ČR. Předsednictvo svazu ukládá svým zástupcům v radě pokračovat při jednáních o rozdělení prostředků vyrovnaně mezi všemi svazy.
 3. Rozdělení neinvestiční dotace na sportovní reprezentaci: předsednictvo pověřuje zástupce v radě, aby prosazovali stávající dělení neinvest. dotace podle klíče MŠMT. Dělení těchto prostředků na úrovni svazu bude rozděleno na základě dohody mezi jednotlivými reprezentacemi a SK s respektováním stávajícího klíče (schváleného valnou hromadou) toto rozdělení financí bude předloženo ke schválení předsednictvu. Termín splnění: do 25.června.
 4. Předsednictvo pověřuje zástupce v radě aby prosazovali rozdělení prostředků na sportovní reprezentaci z členských příspěvků podle systému, užitého při rozdělení prostředků v loňském roce (příspěvek podle počtu členů svazu).
 5. Předsednictvo vzalo na vědomí informace o postupu jednání na předpisu LA1
 6. Projednány podmínky čerpání z vytvářeného fondu propagace. Osoba zodpovědná za koordinaci – Lukáš Skrbek.
 7. Kontrola výhod pro členy Svazu PG na startovačkách – Lukáš Skrbek informoval o provedení a výsledcích kontroly. Byly zjištěny nedostatky na terénu Zvičina, budou provedeny kroky ke zjednání nápravy.
 8. Program podpory starovaček (případná změna, zveřejnění) – předsednictvo pověřuje M.Fejta zveřejněním materiálu o podpoře údržby startovacích ploch na webových stránkách svazu PG. Jakub Havel je pověřen odesláním řetězového emailu s nabídkou podpory startovišť.
 9. ICAO mapy pro prezentaci Svazu. Předsednictvo pověřuje J. Havla vstoupit do jednání s Martinem Marečkem ohledně zjištění dostupnosti dat omezených prostorů v okolních státech.
 10. Logo svazu PG: předsednictvo pověřuje L.Skrbka zajištěním grafických návrhů na vytvoření Loga svazu PG.
 11. Kontrola splnění úkolů a jejich přerozdělení: předsednictvo pověřuje Martina Slívu revizí majetku přiděleného reprezentantům a zajištěním stažení nevyužívaného a nepoužívaného materiálu – termín splnění do konce července. František jménem předsednictva požádá Karla Vrbenského o vyúčtování provozu reprezentačního vozu.
 12. Předsednictvo pověřuje F. Pavlouška zajištěním spoluúčasti k dotaci na údržbu za rok 2007.
 13. Předsednictvo pověřuje Martina Slívu k jednání s Mirkem Volným o programu sportovních talentů (zveřejnění aktuálního programu a zajištění komunikace).

Žádost o investiční dotaci:

Repre akro žádá o dotaci na jeden člun s motorem v ceně 62.991,-Kč (motor 19.900,-Kč člun 43.091,-Kč), spoluúčast 6.991,-Kč. Reprezentace PGA na 4 padáky v ceně 45000,-Kč za kus se spoluúčastí 5000,-Kč na kus. Celkem 160000,-Kč z dotace MŠMT a 20000,-Kč spoluúčast reprezentantů. Repre XC na 6 postrojů po 45.000,- Kč a 3 padáky po 60.000,- celkem 450.000,- spoluúčast 66.000,-Kč

Schůze ukončena v 23.30 hod.