Jednání předsednictva svazu PG dne 27.8.2007

27.8.2007 proběhlo v zasedací místnosti LAA jednání předsednictva Svazu PG, které se zabývalo mimo jiné ukončením výběrového řízení na Vedoucího týmu akrobacie, přípravou VH, stavem programu Sportovní talenty 2007.

Přítomni : Kamil Konečný, Lukáš Skrbek, Radek Seidl, Martin Porkert

Hosté : Petra Slívová, Barbora Vejnarová, Míra Volný

Program jednání:

  1. Vyhodnocení VŘ na Vedoucího týmu pro akro
  2. úkoly pro vedoucí týmů a smlouvy s nimi
  3. kontrola úkolů

  – mapy na startoviště

  1. Výsledky práce komisí LAA

  – zástupci v Radě seznámí členy předsednictva s návrhem Stanov LAA

  – zástupci v Radě seznámí členy předsednictva s výsledky práce komise na hodnocení financování LAA

  1. Meteosonda na Medvědín
  2. Učebnice paraglidingu
  3. Rozdělení prostředků na reprezentaci
  4. Příprava valné hromady
  5. Průběh programu ST 2007

Zápis jednání:

Ad 1)  Předsednictvo vyhodnotilo výběrové řízení a schválilo kandidátku Barboru Vejnarovou jako vedoucího týmu pro akrobacii.

Ad 2)  Smlouvy pro vedoucí týmů – v tuto chvíli nejsou připraveny, Seidl vyjedná s LAA ( JUDr. Šilhán), aby byly vyhotoveny. Termín : nejpozději do 30.9.2007

Ad 3)  Předsednictvo obdrží aktuální informace o projektu mapy na startoviště nejpozději do 31.8.2007. Odpovídá : Fejt

Ad 4)  Zástupci v Radě LAA seznámili předsednictvo s průběhem jednání v komisích pro úpravu Stanov LAA a  na hodnocení financování LAA.

Ad 5) Předsednictvo rozhodlo o přidělení sondy (bývalá Ranská) pro lokalitu Medvědín . Správcem sondy bude YellowPoint.

Ad 6)   Předsednictvo svazu PG pověřuje Lukáše Skrbka a  Mirečka Fejta jednat s vlastníkem autorských práv Učebnice paraglidingu o odkoupení těchto práv. Tento postup doporučujeme koordinovat s HIPL.  Termín nejpozději do konce roku 2007.

Ad 7)  Předsednictvo se zabývalo podněty Petry Slívové a Kamila Konečného na rozdělení prostředků na reprezentaci. Bylo navrženo upřesnit pravidla pro rozdělení financí pro příští období a zabývat se rozdělením na letošní rok. Předsednictvo vydá rozhodnutí o konečném rozdělení financí reprezentace pro rok 2007 nejpozději 30.9.2007 a do doby uzavření rankingu předloží návrh upřesnění rozdělení financí pro další období  . Za oba body odpovídá Konečný.

Ad 8) Valnou hromadu dostal na starost zajistit Porkert. Předsednictvo se usneslo, že by měla být v termínu  nejpozději do půlky listopadu 2007 . Jako nejvhodnější místo byla, vzhledem k dostupnosti navržena Jihlava. Termín pro předložení informací je nejpozději do 30.9.2007

Ad  9)   Trenér TM, Míra Volný informoval předsednictvo o stavu programu TM. Předsednictvo mu dává za úkol zveřejnit zprávy z jednotlivých táborů na webu svazu www.svazpg.cz

  Zapsal : Porkert