Zápis ze zasedání výběrové komise dne 29.5.2007

Výběrová komise se sešla s uchazeči na pozici Vedoucího týmu reprezentace v XC a PGA a dokončila výběrové řízení.

Přítomní:  Skrbek, Šneiberg, Konečný, Hájek
Hosté: Petra Slívová

  1. Ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího týmu CrossCountry

Do výběrového řízení se přihlásila pouze Petra Slívová, výběrová komise po konzultaci se členy reprezentace (František Pavloušek, Martin Orlík, Renáta Kuhnová) vybrala Petru Slívovou na pozici vedoucího České reprezentace v CrossCountry, který bude vykonávat činnost viz. příloha, přílohu dodá předsednictvo do 10.6.07 zodpovídá Konečný.

  1. Ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího týmu Přesnost přistání

Výběrového řízení se zúčastnil pouze Kamil Konečný, výběrová komise po konzultaci s členy reprezentačního týmu (Tomáš Lednik, Libor Jiroušek, Katka Pánková) souhlasí že se Kamil Konečný stane vedoucím České reprezentace v Přesnosti přistání a bude vykonávat činnost viz. příloha, přílohu dodá předsednictvo do 10.6.07 zodpovídá Konečný

  1. Předpoklady dohody:
  2. Předběžné požadavky na vedoucí týmů:
  3.      Příprava reprezentačních smluv
  4.      Příprava investičních grantů

                                                  iii.     Jednání se sponzory reprezentačních týmů

  1. Vedoucí týmu předloží správu o činnosti za rok 2007 do 30.11.2007
  2. Předpokládaná minimální délka smlouvy s Vedoucími týmů je do vyhodnocení následující vrcholné soutěže
  3. Předsednictvo připraví přehled úkolů pro vedoucí reprezentačních týmů
  4. Předsednictvo připraví návrh smlouvy s vedoucími reprezentačních týmů

 Zapsal: Michal Šneiberg