Program jednání předsednictva 24.4.2007

Svolávám jednání předsednictva Svazu PG na 24.4.2007 v 17 hodin do zasedačky LAA.

 1. Revize úkolů
 2. Příprava na jednání Rady 3.5.2007
 3. Diskuze nad záměrem změny Stanov
 4. Žádám o přípravu stanovisek ke dvěma návrhům, případně formulaci dalších požadavků na změny stanov
 5. Diskuze nad rozdělením dotace na reprezentaci
 6. Je zprovoznit komisi na výběr příspěvků LAA (dosud nepracuje)
 7. Sportovní talenty 2007
 8. Dokončení výběrového řízení
 9. Schválení harmonogramu programu
 10. Reakce na žádost Lukáše Hanušína ze Slovenska, který by se rád připojil k programu (viz. Mail RE: SPORTOVNI TALENTY)
 11. Projekt podpory propagace PG
  Cílem projektu je podpořit organizátory akcí pro běžné piloty, které lze využít k medializaci paraglidingu.
  Základní vize projektu:
 12. Vyčlenit ze svazových prostředků peníze na podporu akcí a jejich medializace
 13. Stanovit podmínky získání podpory:
 14. Akce zaměřená pro běžné piloty (slet, lokální soutěž, výstava, letecký den, …)
 15. Zajištěna informovanost pilotů i občanů
 16. Prezentace akce v médiích (TV, rozhlas, tisk)
 17. Informovat o tomto záměru organizátory akcí
 18. Nový web Svazu PG
  Protože Václav Brabec přestal ve svém volném čase zajišťovat chod svazového webu a jeho redakční systém není příliš uživatelsky přívětivý, požádal jsem správce našeho klubového webu Jiřího Letáka, aby web převedl na jiný redakční systém, který používáme. Před tím jsem konzultoval možnosti správy webu s Amenitem, který to dělá pro LAA, ale bohužel nemají čas. Vypisovat výběrové řízení na „dobrovolníka“ si myslím nemá smysl. Na základě předchozích mailů jsem ho pověřil přípravou nového kalendáře akcí, protože ten starý je hrozný. Dále kalendáře pro plánování a registraci využívání svazového auta. A konečně správy svazového majetku.
 19. Mapy na startoviště
  Mireček přednese stav tohoto projektu
 20. Finance Svazu PG
  Lukáš připraví zhodnocení svazových financí a Michal stav čerpání prostedků na reprezentaci. Podklady jim doručím.
 21. Hlásiče
  Od Honzy Hájka jsem obdržel základ smlouvy s nbsp;provozovateli sond LAA. Podle mého názoru je nutné doplnit část týkající se práv (možnost uvedení dat ze sondy na webu správce, …) a povinností správce sondy (reakce v případě poruchy, základní postupy, kam poslat, komu oznámit, kdo bude co platit). Žádám Batoha, aby připravil návrh smlouvy na základě přiloženého dokumentu. Požádám LAA o zaslání aktuálního stavu sond.
 22. Podpora PGweb Xcontest – přizvat Charlieho buď osobně nebo po Skype
  Je třeba vyřešit žádost Charlieho o „zastřešení“ Xcontestu LAA. Zde jsou výňatky z mailu, který Charlie poslal předsednictvu dne 31.1.2007.
 23. Různé