Zápis ze zasedání SK 20. 2. 2007

Přítomní: Šneiberg, Konečný, Procházka, Masařík
Omluven: Vejchodský (konzultace po telefonu)

1. Výběrové řízení na pořadatele ligy
Do výběrového řízení se přihlásili 3 organizátoři. Termíny jednotlivých závodů české ligy budou:
BeskydyOpen – první polovina května, organizátor Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
Memorial Pavla Horáčka KrkonošeOpen, 28. 7.-5. 8. 2007, organizátor YelowPoint
X-siderOpen 25. 8.-1. 9. organizátor Milan Masařík
Z každého pilota na závodě organizátor odevzdá 100 Kč za každého pilota, o těchto 100 Kč může organizátor navýšit startovné, z vybraných peněz se zajistí vyhlášení celkových výsledků.
Sponzorský dar na vyhlášení celkové ligy ve výši 15 000 Kč přislíbil Xsider
Celkové výsledky budou vyhlášeny na posledním ligovém závodě, zajistí Procházka.

2. Akademické mistrovství
BeskydyOpen – první polovina května, organizátor Paragliding klub VŠB-TU Ostrava

3. MČR Juniorů
Memorial Pavla Horáčka KrkonošeOpen, 28. 7.-5. 8. 2007, organizátor YelowPoint

4. Podmínky vydání FAI licence
Masařík a Konečný hlasovali pro možnost vydávání FAI na základě platné pilotní licence
Šneiberg, Procházka, Vejchodský hlasovali pro nutnost B licence.
Na základě tohoto hlasování SK doporučuje předsednictvu znění:
Pro vydání FAI licence je třeba platná pilotní licence kategorie B a prohlášení o znalosti FAI řádu sekce 7.

5. SK požaduje přezkoumání rozdělení reprezentačního majetku, zajistí Šneiberg

6. Nominace reprezentace na přesnost přistání. Reprezentace bude vybrána na základě rankingu FAI v přesnosti přistání. SK může udělit jednu divokou kartu.

7. Požadavek Dalibora Carbola na zařazení závodu Katusha do kalendáře závodů, zajistí Vejchodský

8. SK navrhuje změnu kategorií pilotních licencí, na dvě kategorie:
Rekreační – DHV1, 1–2 – CEN A,B
Sportovní – DHV 2, 2–3, 3 – CEN C,D
Licence „sportovní“ je vydána na základě podmínek pro vydání nynější B licence + znalosti sportovního řádu FAI sekce 7.

Zapsal Šneiberg