Zpráva ze zasedání Rady LAA dne 20. 11. 2006

Dne 20. 11. 2006 se bezprostředně po schůzi předsednictva svazu PG konalo zasedání Rady LAA.

Za svaz PG se ho zúčastnili K. Konečný a R. Seidl a také M. Fejt jako host.

Hlavním programem zasedání bylo projednání rozpočtu LAA na rok 2007 před Konferencí LAA. V souvislosti s jeho projednáním musela být systémově vyřešena řada nových i „staronových“ problémů.

Dlouhá diskuze se rozběhla na téma účtování práce inspektorů techniků výrobcům. Výrobci mají díky činnosti LAA velmi ulehčen systém registrace nových SLZ (jde především o ULLa) pro domácí trh i pro export, a přitom LAA na tuto činnost od výrobců nevybere dostatek prostředků. Výsledkem diskuze je nový systém účtování práce techniků i hlavních inspektorů.

Dalším významným bodem jednání byl požadavek svazu PG na zrušení nutnosti prodlužovat pilotní průkazy v návaznosti na změny ve znění Leteckého zákona, jak se je podařilo prosadit především díky práci LAA. Tato otázka, jak se ukázalo v průběhu dlouhých jednání (nejen na zasedáních Rady) v posledních čtyřech měsících, je poměrně složitá a vyžaduje systémové vyřešení několika oblastí. (Plánujeme k tomu zde na webu samostatnou podrobnější informaci.) Na konci řady jednání je rozhodnutí Rady LAA pověřit „..ředitele správy LAA ČR, aby ve spolupráci se zástupci Volné sekce připravil změnu směrnic LAA tak, aby pro jednomístné padákové a závěsné kluzáky nebylo nutné prodlužovat dobu platnosti pilotní licence ani kvalifikace..“.

V této souvislosti se také projednávaly změny v podmínkách pojištění odpovědnosti za provoz padákového kluzáku a otevření přístupu k pojištění i pro nečleny LAA (ovšem za jiných podmínek, než pro členy).

Radek Seidl