Zápis předsednictva svazu PG – dne 20. 11. 2006

Přítomní: Konečný, Pavloušek, Skrbek, Fejt, Seidl
Hosté: Slíva Martin, Šneiberg Michal

Projednávané body vyplývající z usnesení VH svazu paraglidingu

 1. Změna prodlužování pilotních licencí
  – změna předpisu LA 1 tak , aby nevyžadoval úkony nad rámec znění zákona o civilním letectví v platném znění.
 2. Oddělení funkcí tajemníka LAA a ředitele správy
  – Předsednictvo svazu pověřuje zástupce na radě prosazovat rozdělení funkce ředitele správy a tajemníka LAA ČR. Tajemník je volen z navržených kandidátů konferencí LAA ČR na 2 roky. Odměňován ze čl. příspěvků. Předsednictvo pověřuje delegáty přípravou návrhu úpravy stanov LAA ČR v duchu výše uvedeného návrhu.
 3. Předsednictvo pověřuje zástupce v Radě pro zajištění startu repre na MS Austrálie 670 000 Kč a MS Litva 140 000 Kč.
 4. Team leader
  Předsednictvo pověřuje Lukáše Skrbka přípravou výběrového řízení na obsazení pozici teamleaderů jednotlivých soutěžních teamů. Do ukončení výběrového řízení pověřuje Františka Pavlouška vedením reprezentačního teamu XC a Kamila Konečného vedením reprezentačního teamu na přesnost přistání.
 5. Návrh zástupců volné sekce na radě LAAČR
  Předsednictvo svazu zvolilo zástupce v radě LAA ČR Konečný Kamil a Miroslav Fejt. Na dnešní radu LAA ČR požaduje požádat radu LAA o přijetí M. Fejta jako hosta.
 6. Sondy k Variometrům reprezentace
  Martin Slíva je pověřen předsednictvem svazu vyřešením reklamací rychlostních sond k variometrům s firmou Pegas 2000 s.r.o..
 7. Návrh na využití zbývajících peněz v programu talentované mládeže
  Předsednictvo schvaluje výběrové řízení na nákup GPS ve výši zůstatku.
 8. Předsednictvo schvaluje Přidělení financí na zajištění státní reprezentace v paraglidingu pro rok 2006
 9. Předsednictvo schvaluje Přidělení padákových kluzáku (dále jen PK) zakoupených z Investiční dotace na nákup materiálu v roce 2006.

Přidělení financí na zajištění státní reprezentace v paraglidingu pro rok 2006

 1. Reprezentace přelety – startovné (MS/ME)
 2. Reprezentace akrobacie – startovné (MS/ME)
 3. Reprezentace přelety – doprava (MS/ME)
 4. Reprezentace akrobacie – doprava (MS/ME)
 5. Reprezentace přelety – ubytování (MS/ME)
 6. Reprezentace přelety – stravné a kapesné ve výši 40% výše stravného (max. 18 dnů)
 7. Reprezentace akrobacie – stravné a kapesné ve výši 40% výše stravného (max 14 dnů)
 8. Diferencovaný příspěvek na účast a přípravu vypočtený podle bodů v tabulce – podle něj rozpočítaná zbývající část.
Vysledky – jednotlivci Vysledky – teamy Procentualni podíl jednotlivce
MS 03 ME 04 MS 05 MS 03 ME 04 MS 05
Krausova 1/22 20 1/22 10 3/32 14 10/34 0,5 3/23 1 3/40 2,1 47,60 54,71
Matyaskova 0,00 0,00
Brauner 11/145 4,5 3/140 9,5 10/34 0,5 3/23 1 3/40 2,1 17,60 20,23
Ohlidal 12/150 8,5 3/40 2,1 10,60 12,18
Orlik 9/145 3,5 10/34 0,5 3/23 1 3/40 2,1 7,10 8,16
Pavlousek 3/23 1 3/40 2,1 3,10 3,56
Vrbensky 3/23 1 1,00 1,15
Skrbek 0,00 0,00
Pallas 0,00 0,00

Reprezentanti jsou povinni dodat doklady o čerpání prostředků nejpozději do 6. 12. 2006 hospodářce LAA ČR Broňce Haničákové. Do tohoto data nevyčerpané – nedokladované – prostředky budou přerozděleny!

Schváleno předsednictvem svazu 20. 11. 2006.

Jednání předsednictva 20. 11. 2006, LAA ČR Praha.

Přidělení padákových kluzáku (dále jen PK) zakoupených z Investiční dotace na nákup materiálu v roce 2006

PK jsou přiděleny reprezentantům
Petra Krausová – MAC Magus
David Ohlídal – Axis Mercury
Martin Orlík – MAC Magus
Tomáš Brauner – MAC Magus
František Pavloušek – Axis Mercury
Karel Vrbenský – MAC Magus
Radek Večeřa – Gradient Avax
Evžen Hollmann – Gradient Avax
Martin Pacejka – Gradient Avax
Radomír Vyhlas – Axis Mercury
Reprezentanti složí na LAA ČR členský příspěvek ve výši (tento byl stanoven na základě umístění pilota v rankingu k 31. 12. 2005 s přihlédnutím k ceně preferovaného PK)
Petra Krausová, Martin Orlík a Tomáš Brauner – 0,– Kč
David Ohlídal – 882,– Kč
Karel Vrbenský – 1 244 Kč
František Pavloušek – 5 882 Kč
Radek Večeřa – 10 400 Kč
Evžen Hollmann – 15 400 Kč
Martin Pacejka – 17 900 Kč
Radomír Vyhlas – 15 882 Kč

Reprezentanti následně převezmou PK u výrobců, tito předají předávací protokoly společně s fakturou na LAA ČR.

V Praze, 20160;11. 2006