Zápis jednání SK 21. 11. 2006

Přítomni: Šneiberg, Vejchodský, Procházka, Masařík, Konečný
Host: Pavloušek

1. Volba předsedy SK
Většinou byl zvolen M.Šneiberg
2. Ranking
Aktualizaci rankingu předá F. Pavloušek M. Šneibergovi a L. Procházkovi. Aktualizace k 21.11.2006 bude zveřejněna na svazpg.cz do 15. 12. 2006 – zodpovídá L. Procházka.
3. Nominace na MS 2007 v přeletech – Austrálie
Na základě umístění ČR v FAI pořadí je možné nominovat 5+2. Nominace proběhne neprodleně po aktualizaci národního rankingu.
Zodpovědný leader pro spolupráci se SK – F. Pavloušek
4. Nominace na MS 2007 přesnost přistání Litva
Je možné nominovat 5+2. SK doporučuje využít všechny nominovaná místa. Na základě výsledků MČR 2006 a pořadí v FAI rankingu SK nominuje 3+1, pro zbývající 2+1 budou přiděleny divoké karty.
SK doporučuje uskutečnit navijákový trénink (příp. závod – V. Konečný) širšího kádru v lednu, příp. únoru 2007, po kterém proběhne finální nominace.
Je třeba dořešit zakoupení elektronické nuly do konce roku 2006. Zodpovědný leader pro spolupráci se SK – K. Konečný
5. Akrobacie
Vzhledem k tomu, že v roce 2007 se nekoná žádný hlavní mezinárodní závod, SK nepočítá s nominací reprezentace. V případě zájmu o pořádání českého akrozávodu SK vyjde pořadatali vstříc.
6. MČR 2007
Na základě výběrového řízení se SK usnesla, že organizace MČR 2007 bude přidělena organizátorům Brauner, Vejchodský. Nabídka bude zveřejněna na svazpg.cz.
7. Výběrové řízení pro hlavní partnery a generálního partnera Česká liga
SK definuje pravidla pro hlavní partnery České ligy:
Generální partner:

  • spojení jména případného generálního partnera s Českou ligou ve smyslu „partner liga 2007“ apod.

Hlavní partneři:

  • banner na každém jednotlivém ligovém závodě
  • s redakcí Pilota je dohodnuta 2stránka z každého ligového závodu – logo partnerů
  • logo partnerů s průběžnými a celkovými výsledky České ligy na svazpg.cz

a pověřuje M. Šneiberga oslovením potencionálních partnerů.
Pokud nebude vybrán žádný partner, SK požádá vybrané organizátory o navýšení startovného o 100 Kč/pilot, které budou použity pro vyhlášení celkových vítězů České ligy.
8. Výběrové řízení Česká liga 2007
SK vyhlašuje výběrové řízení pro organizátory České ligy:

  • sobota – další pátek + náhradní dny (sobota, neděle)
  • plánovány jsou 3–4 závody České ligy
  • upozorňujeme organizátory, že Česká liga může mít generálního partnera a hlavní partnery, viz bod 7.
  • přihlášky do 31. 1. 2007

V případě nepříznivého počasí na některém z prvních závodů může SK během roku vybrat nového organizátora pro náhradní kolo.
Za zveřejnění výběrového řízení na svazpg.cz zodpovídá Vejchodský do 30. 11. 2006, v Pilotu, zajistí Masařík.
9. Výběrové řízení MČR akrobacie
SK vyhlašuje výběrové řízení na organizátora MČR v akrobacii. Nabídky zasílejte SK do 28. 2. 2007
10. Výběrové řízení MČR přesnost přistání
SK vyhlašuje výběrové řízení na organizátora MČR v přesnosti přistání. Nabídky zasílejte SK do 28. 2. 2007
11. ČPP 2007
SK vypisuje výběrové řízení na ČPP 2007 do 31. 12. 2006 a současně otvírá diskuze pilotů o případných změnách na webu stávajícího ČPP – pgweb.cz.
SK rozhodne o případných změnách pravidel a výběru organizátora ČPP do konce ledna 2007. Předpokládaný začátek ČPP od 1. 3. 2007

Zapsal: Vejchodský