Jak se stát členem LAA ČR a Svazu PG

Vyplňte přihlášku, uhraďte částku 800,– Kč členský příspěvek pro rok 2007. V případě nového členství v průběhu roku, bude členský poplatek od 1. 4. 2007 snížen o 50,– Kč za každé uplynulé čtvrtletí.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete spolu s kopií ústřižku na adresu
LAA ČR
KE KABLU 289
PRAHA 10 – HOSTIVAŘ
102 00

Doklad o úhradě přiložte k průkazce člena, která Vám bude obratem zaslána. Bez tohoto ústřižku je průkaz neplatný! Doklad o zaplacení je příspěvkovou známkou.

Výhody člena LAA ČR

Každý člen je automaticky pojištěn na úraz při létání nebo s ním související činností (starty, přistání). Dále může uzavírat ostatní pojistky, které LAA ČR svým členům nabízí – www.laacr.cz. Časopis PILOT je součástí členského příspěvku. Člen asociace může využít nabídky řádkové inzerce v časopisu PILOT zdarma.

Veškeré platby pro členy lze uhradit v hotovosti při osobní návštěvě na LAA ČR nebo poštovní poukázkou typu „C“ na adresu LAA ČR. Do zprávy pro příjemce uvedete: ČLP.

Dále převodem z bankovního účtu
Číslo účtu LAA ČR: 285 321 309/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo nebo IČO
Zpráva pro příjemce: účel platby (ČLP)

Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě k formulářům posílaným na LAA přispějete ke správnému zařazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.

Pokud jste členem LAA, ale nejste členem svazu (členství si můžete ověřit zde), stačí si stáhnout formulář, napsat ANO do kolonky Svaz PG a odeslat na LAA ČR.