Zápis z jednání SK PG dne 30. 11. 2005

Sportovní komise zasedala ve složení: Pavloušek (předseda), Masařík, Vejchodský, Dohnálek. Stěhula nebyl přítomen, konzultoval jednotlivé body přes e-mail a telefon.

Usnesení:

  1. předsednictvo bude požádáno o nákup 10 souprav (oblečení pro reprezentaci – zajistil T. Brauner) – jedná se o nákup materiálu z dosud nevyčerpaných prostředků z dotace MŠMT
  2. K. Vejchodský spolu se správcem webu www.svazpg.cz (dále jen web) Václavem Brabcem projednají úpravy rubriky „sport“
  3. členové SK zkontrolují a případně upraví znění Sportovního řádu MČR a České ligy v PG, tato budou následně vystavena na webu
  4. v bulletinu Pilot a na webu budou zveřejněna výběrová řízení na pořádání soutěží pod záštitou svazu PG (tří ligových závodů, MČR a ČPP, MČR v přesnosti přistání, event. MČR akro)
  5. v bulletinu Pilot a na webu bude zveřejněna výzva ke sponzorům – zájemcům o podporu jednotlivých soutěží pod záštitou svazu PG
  6. v budoucnu dbát na zlepšení prezentace sponzorů soutěží organizovaných pod záštitou svazu
  7. byl přijat návrh K. Vejchodského na organizaci ČPP 2006, koncepce a pravidla budou zveřejněna na webu (Případné podněty zasílejte na e-mail SK)
  8. do požadavků na pořádání soutěží organizovaných pod záštitou svazu přidat vyhlášení kategorie „junioři do 21 resp. 23 let (podle pravidel MŠMT)