Termíny uzávěrek

Články, publicistika – individuální, nejpozději však 15. dne předešlého měsíce.
Aktuality, krátké zprávy – do 5. dne daného měsíce.
Objednávka inzerce – 15. dne předešlého měsíce.