Píšeme do Pilota

Členský časopis Pilot nemůže existovat bez příspěvků od členů asociace. Reakce vítá nabídky odborných textů, cestopisů, nápadů, popisů zážitků a radosti z létání, příběhů, atd. Rádi představujeme zajímavá letadla, letiště, lidi, nadšence…
Pokud je vám příjemná představa mít článek zveřejněný v Pilotu, neváhejte a nabídněte ho redakci časopisu. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, vězte, že by to nemělo stát v cestě vaší radosti z publikování článku v tištěném časopisu. Hlavní je snaha a schopnost vyjádřit myšlenku či příběh. Texty prochází redakční úpravou, takže se nebojte, že by na vás „prasklo“, že nevíte, jaké napsat v nějakém slově tvrdé nebo měkké „i“ 🙂 Žádný učený z nebe nespadl a my rádi autorům s textem pomůžeme. 

Jak má vypadat příspěvek do časopisu Pilot LAA ČR

Proto, aby mohl v časopisu Pilot vyjít článek, musí redakce časopisu dostat text, fotografie, případně další podklady, jako jsou tabulky s výsledky (u reportů ze sportovních soutěží), anebo různé grafy a ilustrace či náčrty (u odborných článků). Rozsah příspěvku (počet tiskových stran v časopisu) určuje redakce (případně redakční rada) po dohodě s autorem.
Pokud píšete o nějaké události, sportovní akci, nezapomeňte uvést základní věci, jako datum a místo konání, počet účastníků, a u soutěží připojit kompletní výsledkovou listinu s úplnými jmény (alespoň u vítězů). Výsledky dodávejte pokud možno ve formátu tabulek (.xls).
Chcete-li psát o nějakém letadle, pamatujte, že by to mělo být legálně provozované letadlo s náležitou dokumentací.
Texty do redakce časopisu Pilot zasílejte v editovatelné podobě nejlépe ve Wordu (soubory s koncovkou .doc nebo .docx), případně jiném Open dokumentu (soubory s koncovkou .odt). Nepřevádějte texty do PDF (neumožňuje to editaci textu, často ani jeho zkopírování pro další práci s ním). Samozřejmě je možné nasdílet redakci dokument i v GoogleDocs (e-mail je redakce@laacr.cz).
Důležité upozornění: v časopisu Pilot nelze zveřejnit příspěvky, které by propagovaly počínání v rozporu s pravidly létání a ostatními předpisy pro náš letecký sport, nebo k takovému jednání naváděly.

Jak dlouhé to mám napsat??

Tisková strana v časopisu Pilot je členěna typicky do tří sloupců, z nichž jeden (plný textu a bez fotek a mezinadpisů) pojme maximálně 2500 znaků. Jedna stránka v Pilotu plná textu bez fotografií a jen s jedním jednoduchým, jednořádkovým nadpisem představuje 5500 znaků. Pokud na stránce mají být i nějaké fotografie a/nebo ilustrace, počítejte s rozsahem 2000 až 3500 znaků. Délka textu se měří počtem znaků, a to vždy včetně mezer (ty jsou nedílnou součástí textu a taky zabírají místo).
Text na stránce nalevo má 5000 znaků, na stránce vpravo taktéž. V součtu tedy cca 10 000 znaků (včetně mezer)

Fotky, fotky, fotky…

Kvalitní fotografie jsou pro každý článek zcela zásadní. Nechceme však používat okoukané fotografie ze sociálních sítí. Posílejte pokud možno originální, jinde nezveřejněné fotografie. (Zejména u článků o soutěžích, kde se vyhlašují vítězové, mějte na paměti, že je navýsost důležité pořídit pěkné fotografie z vyhlašování.)
Fotografie posílejte nezmenšené, v plném rozlišení, nejlépe tak, jak jsou uloženy ve vašem fotoaparátu. Vítaným prostředkem je jejich poslání třeba přes www.uschovna.cz.
Nezapomeňte uvést jména autora/autorů fotografií. Vždy se snažíme autorství fotografií uvádět, neboť si to autoři zaslouží. Lépe se pak s odstupem času i určuje to, komu za ně náleží honorář (od 20 do 200 Kč za snímek). Pokud je od jednoho autora více fotografií, může být jeho jméno v názvu složky s fotografiemi. Jména autorů fotek uvádějte prosím i pod názvem článku, vedle jména autora textu.
Máte-li určitou představu o tom, jaké konkrétní fotografie by se měly v článku použít, napište to k dané části textu třeba do závorky, aby to redaktor a grafik nepřehlédli. Uveďte buď název konkrétní fotografie (souboru, nebo složky s nimi), plus případný popisek k ní. Toto prosím udělejte zvlášť v tom případě, když do redakce posíláte fotografie z více zdrojů, od více lidí. Pomoci může vložení odkazu na úložiště přímo k instrukcím pro grafika – ty mohou být třeba na konci textu.

Chceme být na titulní straně časopisu!

V tomto samozřejmě autorům rádi vyhovíme. Není to ale „jen tak“. Chcete-li mít naději, že vaše fotografie bude na titulní stránce časopisu, myslete na to už při jejím pořizování. Takové snímky foťte pokud možno na stojato. Mějte nastavené solidní rozlišení pro ukládání fotografií do paměti. Fotografie, které chcete nabídnout časopisu (a zejména ty na titulní stranu), nezveřejňujte jinde (tj. nesdílejte je na Instáči, FB, ani na Twitteru).

Co za to?

Honorář za napsání článku do Pilota se pohybuje od 200 do 2000 Kč za jednu tiskovou stránku v závislosti na druhu stati a odborné úrovni článku (upozornění: honorář je ze zákona daněn 15% sazbou, kterou z vyplacené částky dle platné legislativy odečteme a odvedeme). Jsou články, kde žádný honorář nemůže vynahradit prostředky, úsilí a čas, které autoři někdy vynakládají, ale snažíme se, aby byla za psaní do časopisu alespoň rozumná kompenzace těchto výdajů. Pokud máte o honoráři nějaké konkrétní představy, sdělte to prosím už při nabídce článku. 
Pokud chcete redakci nabídnout článek, pošlete jej na e-mail redakce@laacr.cz  a v kopii na pilot@laacr.cz.
Potřebujete-li svůj námět raději nejprve probrat, zavolejte na telefonní číslo 777 085 397. Můžete případně kotaktovat kteréhokoliv ze zástupců Redakční rady, jejichž jména najdete v tiráži každého časopisu. 
Těšíme se na vaše články!
Za redakci časopisu Pilot LAA ČR
Vojtěch Šaman
šéfredaktor