Řádková inzerce

Text řádkového inzerátu lze do redakce zaslat emailem, klasickou poštou nebo přes internet pomocí formuláře. V nezbytných případech lze znění inzerátu zadat telefonicky, preferujeme zaslání inzerátu pomocí e-mailu. Řádková inzerce je pro členy LAA ČR bezplatná. (Pro ostatní činí poplatek za uveřejnění inzerátu 25 Kč za 40 znaků, tj. zhruba jeden řádek). Žádáme členy asociace, aby k inzerátu uvedli své členské číslo, případně rodné číslo.
Řádkovou inzerci nelze použít ke komerčním účelům.

K inzerování je možné využít takzvaného zvýrazněného řádkového inzerátu, do něhož lze umístit fotografii (minimální výška rámečku je pak 3 cm). Rámeček takového inzerátu má šířku sloupečku. Inzerát je pak zpoplatněn podle celkové výšky rámečku (text + foto). Pro členy LAA ČR je cena 200 Kč za 1 cm. Zvýrazněný řádkový inzerát lze použít ke komerčním účelům, cena pak činí 350 Kč za 1 cm, stejně jako pro nečleny LAA ČR. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Poplatek za inzerci se platí na základě faktury vystavené redakcí, a to pod variabilním symbolem, který odpovídá číslu faktury (důležité pro správné přiřazení platby). K úhradě poplatků za inzerci lze též použít poštovní poukázku typu C adresovanou na LAA ČR. Do zprávy pro příjemce uveďte text „Řádková inzerce“. Kopii ústřižku poukázky přiložte k textu inzerátu.

Adresa redakce:

Časopis Pilot LAA ČR
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10, Hostivař

Tel.: 777 085 397, e-mail: redakce@laacr.cz

Ceník inzerce v časopisu Pilot ve formátu PDF je k dispozici zde.

Termíny uzávěrek ve formátu PDF jsou k dispozici zde.