Předplatné

  • Automatické předplatné časopisu Pilot je výhodou pro všechny členy LAA ČR

Předplatné časopisu Pilot pro nečleny přijímá:

Myris Trade, s.r.o.
P. O. Box 2
142 01 Praha 4

Tel: 234 035 207
email: myris@myris.cz

 

Společnost Myris Trade také zajišťuje distribuci časopisu Pilot do zahraničí mimo Slovenské republiky. (Aktuální cenu předplatného zjistíte na internetových stránkách www.myris.cz).

 

Předplatné časopisu Pilot přijímá a jeho distribuci do Slovenské republiky zajišťuje:

Magnet – Press Slovakia, s.r.o.
P.O. Box 169
Teslova 12
830 00 Bratislava

Tel: 00421 267 20 19 31-33
email: predplatne@press.sk