Zápis ze Skype schůze SK 3. 1. 2023

přítomni: Dlasková, Kricnar, Jareš přizvána TL XC Slívová
nepřítomni: Polách, Hanč avšak oba vyjádřili svůj postoj k nominaci

 

1) TL XC Petra Slívová předložila sportovní komisi návrh nominace na MS v XC, které se bude konat 20.5.-3.6. ve Francii dle nominačních pravidel s využitím Divoké karty.

SK neměla jednotný názor, nakonec SK rozhodla, že Divoká karta – Standa Mayer bude nasazen pouze v případě, že by bylo potřeba nahradit člena bodujícího do národního teamu (SK očekává, že TL navrhne do národního teamu první 3 muže v pořadí).

Nominováni jsou:

  1. Jan Jareš
  2. Jonáš Horáček

3 – žena – Petra Slívová – nezúčastní se ze zdravotních důvodů. Další ženy v pořadí nesplňují nominační kritéria.

  1. Petr Kostrhun

Divoká karta – Stanislav Mayer bude nasazen pouze v případě, že by bylo potřeba doplnit člena bodujícího do národního teamu.

Standa Mayer byl na minulém MS na desáté příčce celkového pořadí a kvůli úrazu (na kole) v minulé sezóně na světové scéně nezávodil.

  1. Martin Kubíček
  2. Michal Talavašek

Další náhradníci v pořadí:

Pavel Iker

Vít Pekárek

Karel Kůta

Tomáš Drnec

Stanislav Klikar

2) SK diskutovala návrh reprezentantů na účast pomocníka/řidiče na MS XC ve Francii. SK návrh postoupila Předsednictvu.

3) SK pověřila TL XC a ACC k připravení podkladů pro investiční dotaci NSA.