Výběrové řízení na pořadatele ligy 2018 v cross country

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace závodů České ligy paraglidingu v CROSS COUNTRY létání:

 

Požadavky na pořadatele všech závodů

•  Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.

•  Pro skórování závodu ČLPG použije organizátor nastavení GAP viz.:   ZDE

•  Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu

•  V případě jakýchkoliv změn v organizaci závodu (uplatnění náhradního termínu konání, zrušení závodu a dalších zásadních změn) musí organizátor informovat s dostatečným předstihem Sportovní komisi a přihlášené účastníky závodu e-mailem nebo telefonicky.

•  Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů

•  Závod musí trvat aspoň 2 letové dny

 

Podpora Ligy

Podpora Ligy na území České republiky a v Alpských zemích

Podpora bude rozdělena do 2 částí – První část je fixní a slouží jako záloha organizátorovi, bude vyplacena po splnění několika podmínek před závodem. Druhá část určuje celkovou výši podpory a bude doplacena dle skutečného počtu účastníků, který se zúčastní závodu, po odečtení první části – zálohy. Pokud celková výše podpory nedosáhne výše zálohy, nebude její vrácení po organizátorovi požadováno.

Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, zda LAA dostane dotace – i v případě, že tyto peníze nebudou obdrženy, Svaz podpoří Ligu ze svazového rozpočtu.

1) první část podpory získá organizátor poté, co:

a) bude mít spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu

b) zadá ke zveřejnění pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem

c) zveřejní alespoň 30 dní před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správce webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail předsednictva)

– tato základní fixní podpora bude vyplacena na základě schválení Předsednictva a je stanovena ve výši 10 000 Kč pro český závod a 20 000 Kč pro Alpský závod. V případě závodu kratšího než 4 dny bude tato částka upravena způsobem o 1 den kratší závod = -2000,-. Tj. 3 denní Liga podpora 8000,-, 2 denní 6000,-.

Závod kratší než 4 dny v Alpách nebude v tomto bodě podpořen, může však čerpat podporu podle bodu 2 níže.

 

2) druhou část podpory získá organizátor podle skutečného počtu pilotů, kteří se zúčastní závodu. Celková podpora je stanovena na částku 100 Kč na den závodu a pilota pro český závod a 200 Kč pro Alpský závod.

Příklad pro 6-denní závod v CZ a 20 pilotu: 6x100x20 = 12 000 Kč.

Příklad pro 7-denni závod v Alpách a 30 pilotu: 7x200x30 = 42000 Kč.

Organizátorovi bude vyplacen zbytek podpory (po odečtení již vyplacené fixní části podpory, pokud ji celková částka podpory převyšuje) po dodání výsledkové listiny, článku o závodu do časopisu Pilot a podkladů k vyúčtování. Organizátor musí zaslat vše do 14ti dnů po skončení závodu na : sk@svazpg.cz .  Po tomto limitním čase nebude zbytek podpory poskytnut.

 

• Navíc, pokud bude závod registrován jako FAI 2, bude organizátorovi proplacen poplatek za registraci FAI (výše startovného).

 

Podpora Ligy na území mimo Českou republiku a Alpské země

Podpora Ligy v těchto zemích bude v podobě dotace 100 Kč na den závodu a pilota na základě výsledkové listiny vyplacená po závodě.

Příklad pro 6-denní závod na Slovensku a 20 pilotů: 6x100x20=12 000Kč.

Základní fixní podpora nebude pro tyto závody vyplácena.

• Navíc, pokud bude závod registrován jako FAI 2, bude organizátorovi proplacen poplatek za registraci FAI (výše startovného).

 

Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!

Očekáváme účast alespoň 15 pilotů. V případě fatální nepřízně počasí je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

Svaz následně bude dotovat prize money odměny za jednotlivé tasky v hodnotě 500Kč/den pro vítěze kola a celkové prize money za umístění v seriálu závodů ligy v hodnotě 18000 Kč. (10000 Kč první místo, 5000 Kč druhé místo, 3000 Kč třetí místo). Tyto odměny budou vyplaceny vítězům na vyhlášení Seriálu Ligy (pravděpodobně v Třešti). POZOR!!! Prize money budou vyplaceny pouze v případě obdržení dotací.

 

Pokud přijde dotace, pilot z programu talentované mládeže a pilot, který je členem rozšířené reprezentace (1-20. místo v národním rankingu k 31.12.2017, viz.: http://svazpg.cz/prelety-cross-country/ranking ) bude mít placeno 80% z ceny startovného. Toto startovné bude pilotovi dodatečně na vlastní žádost (nejdéle však do 15.12. téhož roku) proplaceno.

 

Způsob hodnocení došlých nabídek:

•    Vhodnost letového terénu a termínu pro závody

•    Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům

•    Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)

•    Zařazení závodu do kategorie FAI 2

•    Cena za ubytování pilotů a doprovodu.

•    Cena za ostatní doprovodné služby.

•    Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

 

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk@svazpg.cz , nejpozději však do 10.1.2018.