Zápis ze schůze Předsednictva a Sportovní Komise ze dne 18.3.2014

Hlavním bodem programu schůze byl výběr nového hlavního trenéra talentované mládeže.

Přítomni: Trtil, Oros, Havel, Kulhánek, Fedra, Krátký, Bečvář, Chromec, Klikar,

Omluveni: Mišková

Hosté: Petr Kostrhun, Mikuláš Krutský

Kandidáti dostali možnost prezentovat své vize a zodpovědět otázky členů předsednictva a sportovní komise.

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných byl garantem a Hlavním trenérem Talentované mládeže zvolen Mikuláš Krutský s tím, že Petr Kostrhun se stane trenérem a garantem A týmu talentů. Oba výše jmenovaní předloží do poloviny dubna společnou koncepci organizace.

Zapsal: David Bzirský