Zápis ze schůze předsednictva ze dne 14. 5. 2013 (trochu zpoždění)

Přítomni: Aleš Trtil, Jakub Havel, Míra Oros, Vítek Fedra, Robert Kulhánek, Petr Chromec, Linda Mišková

Omluven: David Bzirský

  • předseda informoval o situaci k programu 5 MŠMT – stále ještě není známa výše dotace pro LAA
  • Petr Chromec informoval o probíhajícím jednání s ochranáři v souvislosti s plánovanou úpravy startovacích ploch na Rané
  • Jakub Havel informoval předsednictvo o požadavcích nových reprezentačních pilotů na zapůjčení stávajícího vybavení, které piloti nemají v plánu používat na letošní soutěže
  • předsednictvo bylo seznámeno s letošním konceptem programu Sportovních talenů od Míry Volného
  • P. Chromec a J. Havel seznámili předsednictvo s probíhajícími přípravami na MČR
  • předsednictvo schválilo uvlonění peněz z reprezentačních prostředků na cestovné pro reprezentanty na světové sportovní hry v Cali
  • A taky se Kamil Konečný oženil, takže mu gratulujeme a doufáme že to nebude mít vliv na jeho funkci teamleadera :-))