Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 6.11.2008

Datum 6. 11. 2008

Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Jiří Šrámek
 • Vladimír Proček
 • Zdeněk Andrlík
 • Petr Matoušek
 • Tomáš Berka
 • Jaroslav SuraPředsednictvo po odstoupení dvou členů (p. Březina, p. Koudela) odsouhlasilo doplnění dvou nových členů tak aby předsednictvo bylo sedmičlené. Noví členové předsednictva svazu MPG jsou Petr Matoušek a Jiří Šrámek.

  Předložen návrh organizačního řádu svazu MPG, návrh pravidel Ligy 2009, zápis z jednání starého a nového předsedy svazu a finanční přehled 2007-2008.

  Podána informace o reprezentačním stanu MPG (poškozen při MČR 2008). V současné době u výrobce Svitap Svitavy, který předložil cenovou kalkulaci opravy. Rada LAA schválila dotaci na jeho opravu. Za komunikaci s výrobcem zodpovídá p. Kulíšek, p. Andrlík. Po opravě bude uložen v Jaroměři u p. Šrámka. Podán návrh na pojištění reprezentačního stanu. P. Šrámek zajistí návrh podmínek pro pojištění.

  Hmotný majetek reprezentace MPG – notebook, projektor, stativ a kamera včetně pásků převezme nový předseda svazu a zajistí jeho uložení a případné následné využití.

  Logery v počtu 10 ks, které jsou majetkem svazu MPG převezme nový předseda od p. Salavy a o jejich využití bude nadále rozhodovat předsednictvo svazu MPG.

  P. Kulíšek informoval o vrácené motorové krosně po zesnulém uživateli, která je majetkem LAA ČR a je určena pro výcvik. Krosnu převezme stávající předseda a zajistí její uložení. Zatím nebylo rozhodnuto o jejím další využití.

  Předsednictvo ukládá p. Salavovi předložit konečné vyúčtování reprezentace za ME 2008 nejpozději do 18. 11. 2008.

  Předsednictvo delegovalo jako svého zástupce na jednání zasedání CIMA p. Jiřího Koudelu, který předloží předsednictvu písemný výsledek tohoto zasedání do 14-ti dnů po jeho ukončení.
  Zároveň předsednictvo žádá p.Koudelu o písemné doložení informace k WAG 2009 -Turin.

  Předsednictvo žádá p. Koudelu o vyřízení stížností ohledně leteckých nekázní p. Kousala.

  Předsednictvo projednalo pracovní verzi Organizačního řádu svazu MPG LAA ČR.

  Předsednictvo projednalo pracovní verzi pravidel Liga 2009.

  Konference LAA dne 22. 11. 2008 se za svaz MPG zúčastní 2 delegáti – Z. Andrlík, J. Sura, náhradníci: L. Kuna, R. Pavlík.

  Z důvodu nepřítomnosti p. Kulíška určilo předsednictvo p. Andrlíka jako jeho náhradníka pro jednání Rady LAA ČR, které proběhne dne 10. 11. 2008.

  Proběhlo předběžné rozdělení úkolů členům předsednictva vyplývajících z usnesení valné hromady.

  Předsednictvo svazu MPG vypsalo a zveřejní v časopise Pilot výběrové řízení pro zájemce o pořádání MČR 2009. V žádosti o pořádání musí žadatel uvést místo, zázemí apod. MČR musí být uspořádáno minimálně 1 měsíc před termínem konání MS 2009 (termín a místo MS 2009 bude známo po zasedání komise CIMA).

  Předsednictvo projednalo návrh vytvoření kalendářů roku 2009 nebo vytvoření nášivek pro členy svazu MPG a rozhodlo pro vytvoření návrhu nášivek pro členy svazu MPG na rok 2009.

  Zapsal: Jaroslav Sura​