Hospodaření svazu v roce 2005

Předsednictvo přijalo zprávu Zuzky Horákové o stavu hospodaření svazu za rok 2005.

 

Příjmy, výdaje, úpravy v roce 2005
PS – převod z min.r. 238 139,0
1. příděl z čl. přísp. 132 100,0
úpravy z roku 2004 60 159,1
čerpání v roce 2005 208 958,5
Konečný zůstatek 221 439,6

 

Struktura nákladů v roce 2005
Cestovné 33 542,0
Podpora startovišť 58 070,0
Sportovní talenti 33 044,2
Valné hromady 45 050,3
Propagace paraglidingu 25 760,5
Ostatní 13 491,5
Celkem 208 958,5

zdroj: účetnictví LAA