Zápis jednání předsednictva 5.2. 2017 – doplněno o vyjádření Z.A.

Předsednictvo projednalo níže uvedené body po domluvené telefonické a emailové komunikaci. K uvedené problematice se vyjádřili tito členové předsednictva:

Koudela, Klement, Nadažy, Řezníček

  1. Andrlík odpověděl dodatečně 6.2. a na jeho přání je uvedeno jeho nesouhlasné vyjádření pod zápisem:

Projednávané body:

1)

navrhuji pro zajištění organizace ME v Přerově vyhradit částku 250 000,- ve vlastních prostředcích na pořádání ME. Pokud dostaneme nějakou dotaci, použijeme přednostně tu, pokud ne, tak budeme mít rezervu vzhledem k neznámému počtu výsledných účastníků.

odsouhlaseno

2)

vypisuji výběrové řízení na pořadatele soutěže ligy a jiných tradičních soutěží s pevnou podporou 12 tis. na akci. Uzavírka přihlášek 31.3. Na základě přihlášených organizátorů vybere předsednictvo max. 5-6 soutěží Ligy tak, aby se opět obnovila tato soutěž. Žádné další přidávání závodů Ligy už behem roku nebude, aby všichni zájemci mohli počítat s pevným kalendářem

odsouhlaseno

3)

navrhuji podporu sletů či nesoutěžních setkání v maximální výši 2000,- Kč na akci s tím, že kažý organizátor má nárok na tuto podporu pouze 1 x za rok. Dále po obdržení vyrozumění o podaných projektech a výše přidělené dotace vypíše předsednictvo výběrová řízení na sportovní akce ve smyslu podaných žádostí. Po zhodnocení přijatých žádostí předsednictvo rozhodne o přidělení dotačních prostředků.

odsouhlaseno

4)

navrhuji zorganizovat předsednictvem 1 – 2 akce se zaměřením na rekreační pioty. Tato akce by byla organizována a garantována svazem. Akce by měla zahrnovat nabídku technických konzultací a prohlídek či přebalování záložáků. Opět dle stavu dotací buď podpořeno z podaných projektů nebo bez toho z vlastních prostředků.

odsouhlaseno

5)

znovu urguji Z. Andrlíka o dodání finančního vyúčtování akce Baldovec, na kterou mu bylo ze svazových prostředků poskytnuto cca 25 tis. na pronájem areálu a ubytování a cca 8 tis na účast firemních techniků na instruktáž balení.

Zapsal  J. Koudela

Vyjádření Z. Andrlíka:

Ahoj všichni.

Jelikož jsem byl cely víkend  mimo  počítač a možnost   odpovídat  na  mejl poslaný   z pátka na sobotu ve  23 hodin , odpovídam ted..

Všechny body  jsou nazvany  jako  žadost o hlasovaní, nikde žadný naznak diskuse a jakékoli  komunikace, o hlasovaných  bodech.

Toto je   naprosto  zářná  ukazka  práce předsednictva za posledních několik roku.

 

K bodu č, 1.

Jak  mužeme vyčleňovat  z vlastních prostředju častku 250 OOO,..když   jsme  ještě   ani  neprojednali  zustatek  z svazoveho vyučtovaní za rok 2016 a  už vubec nemame ani představu o navrhu  rozpočtu na  rok letošní.

Znamena to že   Z vlastních prostředku  budem  platit  ze sveho  nebo jak to mam chápat.

Pokud  si dobře pamatuji tak roční   rozpočet   na Svaz se pohyboval  kolem cca 80 tisíc  a  kde mame vzít  ty valstní prostředky  ve víši 250 tisíc?

Takový bod  v tomto mejlu ktery   byl nazvan zasedaním předsednictva se  přeci musí projednat  a zasadně s ním  nesouhlasím. a  navíc za čtrnact  dní  bude  Mimořadná valna  hromada kde  zasedne  jine předsednictvo  a to bude rozhodovat  o   dění v roce 2017.

 

K  bodu  č 2

Nesouhlasím  s jednotnou častkou na kolo ligy,

Vždy byla častka  kolem 7-10 tisíc , proč  se liga  zdražuje   namísto aby se zkvalitnovala?

Výše prostředku se určovala podle počtu  Učastníku Ligy.

 

K bodu č 3

Nesouhlaím s návrhem,

Navrhovali jsme  využití prostředku  na Slety podle počtu dodaných  učastníku Svazu na  jednotlivých sletech. Je to jedina  možnost  kdy mužeme  podpořit  všechny členy Svazu stejně aniž by museli   reprezentovat a nebo  lítal Ligu a pod,

Tento  navrh  byl jeden z mala kdy jsme  něco udělali směrem  k lítající členske zakladně a  zase se ho  nekdo snaží  nesmyslně  snížit a zkrátit puvodní navrh.

 

K  bodu č 4,

Předsednictvo nikdy nic nezorganizovalo tak co chcete organizovat když tady  za čtrnact   dní  nebudete?

 

K bodu č 5

I když  jsi Jirko panu Koubíkovi vykládal že jsem  od tebe obdržel  častku 100 tisíc  tak já jsem na vyučtovaní připraven.

K vyjadření  takovéto formy  komunikace kde  se   naprosto postrádá  diskuse o jednotlivych bodech a  mejlem dostaneme pouze   možnost odsouhlasit  navrhy předsedy   se mi zda   naprosto nepřípustná  a hlavně až vyjde na jevo  jak předsednictvo NEPRACUJE tak se bude   hodně  lidí  divit.

S pozdravem

Andrlík Zdeněk.​