Zasedání předsednictva svazu MPG 5.11.2016

Jednání předsednictva ve Stichovicích

Přítomni Koudela, Klement, Nadažy, Řezníček

Omluven Andrlík

Koudela seznámil nového člena Michaela Nadažyho s poslední činností předsednictva.

Předsednictvo prošlo stav využití dotace pro podporu sportu sletů a Ligy a dalších soutěží.

Koudela navrhl, že by se mohl pro příští rok připravit projekt pro začínající piloty, kteří v daném roce absolvují kurz. Pracovní název projektu je „školní olympiáda“. Michael Nadažy se tohoto projektu ujme.

Projekt ME. Předsednictvo domluví s Tondou Kulíškem postup při sestavení realizačního týmu. Koudela napíše informaci o přidělení organizace do Pilota. Koudela prověří možnost organizovat MČR na místě budoucího mistrovství Evropy. Termín MČR bude stanoven začátkem roku s ohledem na další zahraniční závody v termínu květen – červen. V červenci jsou FAI plánovány letecké hry v Polsku.

Zapsal Jiří Koudela​