Zápis jednání předsednictva svazu MPG říjen 2016

Následující zápis shrnuje body jednání předsednictva v říjnu 2016

Koudela, Andrlík, Klement, Matoušek, Řezníček

Koudela informoval předsednictvo a vedení LAA o prvních krocích podání žádosti o pořádání ME2017. 27.9. byl poslední termín, kdy CIMA komise přijímala návrhy žadatelů a už poněkolikáté nebyl žádný návrh jinými státy podán. Koudela požádal Antonína Kulíška, jako úspěšného ředitele MS2009 a Ing. Jaroslava Kubištu jako soutěžního ředitele, zdali by se této výzvy ujmuli a oni to přijali. Jana Bobková pomohla se sestavením základní prezentace, která byla poslána na CIMu v požadovaném termínu 27.9. Na základě doporučení Antonína Kulíška bylo osloveno letiště Přerov s předběžnou žádostí o umožnění soutěže na jejich letišti. Vyjádření bylo kladné.

V předsednictvu jsme se o možnosti přihlásit se k organizaci nějakého mistrovství bavili delší dobu. Milan Klement zjišťoval možnost uspořádání mistrovství i na letišti v Přibyslavi a při MS Anglie jsme u Jardy Kubišty ověřovali jeho příslib, že by se takové soutěže ujmul i u nás.

Reakce členů předsednictva na tuto informaci:

                                                               Souhlas s poslanou žádostí Koudela, Řezníček, Klement

                                                               Protest Matouška, že nebyl předem o těchto krocích informován

                                                               Neodpověděl Andrlík

Milan Klement informuje předsednictvo, že se na základě změny v příspěvcích, kdy svaz už nevybírá žádné přidané peníze nad základní příspěvek LAA a přiznávání podpory akcím na základě počtu zúčastněných členů (protože veškerá podpora svazu je určena pro členy svazu) vzrostl počet členů na 436.

Předsednictvo přijalo žádost na podporu sletu od Boleslava Vogta, se kterým jednal Zdeněk Andrlík. Žádost byla potvrzena podle stejných již odsouhlasených pravidel.

Petr Matoušek rezignuje na svoji funkci v předsednictvu z důvodu pracovního vytížení ve své firmě a nemožnosti se více věnovat práci v předsednictvu. Předsednictvo rezignaci přijalo a Koudela požádal o zaujmutí uvolněného místa dalšího nominovaného kandidáta z Valné hromady, kterým je Michael Nadažy. Michael s návrhem souhlasí a předsednictvo tuto změnu odhlasovalo následovně:

                                                               Souhlas Koudela, Klement, Řezníček

                                                               Neodpověděl Andrlík

Milan Klement podal žádost o podporu na pořádání soutěže Přibyslavská Palačinka.

Kubišta poslal předsednictvu návrh místních pravidel pro ME2017, která se musí odeslat s potvrzenou žádostí přes LAA na CIMA komisi do 30.9.

                                                               Souhlas Koudela, Klement, Andrlík, Nadažy, Řezníček

Klement předložil předsednictvu žádost o podporu ze Stichovic na pořádání Evropského poháru přesnosti přistání MPG.

Předsednictvo konstatuje, že všechny předem přijaté žádosti bude posuzovat stejně podle schváleného modelu.

Koudela navrhuje termín společného zasedání předsednictva na sobotu ve Stichovicích, při probíhající soutěži přesnosti přistání.

                                                                               Souhlas Koudela, Klement, Nadažy Řezníček

                                                                               Omlouvá se Andrlík (pracovně zaneprázdněn)

Zapsal Jiří Koudela​