Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 18.5.2010

Datum: 18. 5. 2010
Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Petr Matoušek
 • Pavel Březina
 • Jaroslav SuraHosté: Jaroslav Kubišta

   

  Jednotlivé body:

 • V letošním roce bude vzhledem k termínu MS2011 čerpána dotace pro reprezentaci na oblečení a reprezentační přípravu.
 • Soustředění reprezentačního týmu bude organizováno v podzimním období roku 2010 v jižních klimaticky příznivých krajích.
 • Výběr reprezentace pro rok MS2011(Jižní Korea) proběhne na MČR2010.
 • Investiční dotace – bylo projednáno vyhlášení výběrového řízení pro nákup majetku reprezentace:
  4 x krosna PPG
  3 x PK pro PPG
  1 x pohonná jednotka pro tříkolku MPG
  1 x PK pro MPG
 • Předsednictvo osloví výrobce a dodavatele s možností výstavy a prodeje při pořádání MČR2010 s případným zvýhodněním členů svazu MPG.
 • Materiál využívaný členy reprezentace viz.příloha č.1 bude předložen ke kontrole a případnému zhodnocení v průběhu pořádání MČR2010. Majetek, který nebude předložen k evidenci v požadovaném termínu bude vymáhán dle Smlouvy o dlouhodobé výpůjčce, odst.IV – ostatní ujednání.
 • Konečný termín pořádání MČR2010OPEN byl stanoven na 18.-26.9.2010, pořádající Paramotor klub Prostějov, ředitel závodu Jaroslav Kubišta. Informace bude zveřejněna v časopise Pilot, webových stránkách svazu MPG LAA a dále bude tato informace předána ke zveřejnění přes Janu Bobkovou na CIMA.
 • Byla projednána žádost Zdeňka Andrlíka o podporu při pořádání výcvikového tábora závodního létání. Výcvikový tábor bude svazem podpořen – zodpovídá Jaroslav Sura.
 • Prosíme případné zájemce o organizaci projektu Talent roku 2011 aby se přihlásili a zpracovali příslušný projekt k předání žádosti o dotaci.
 • Předsednictvo projednalo žádost o zapůjčení stanu na pořádání ligových závodů v Chabeřicích. Stan bude zapůjčen a využit částí reprezentačního týmu. Zodpovídá Petr Matoušek.