Kurz instruktorů MPK

Kurz instruktorů Motorových padákových kluzáků se bude v letošním roce konat ve dvou částech. První od 9.5. do 11.5.2018 na letišti Přibyslav a druhá od 23. do 25.5.2018 na Rané.
Podmínkou pro zařazení do kurzu je splnění příslušných ustanovení platného znění předpisu MPL3:
  • Věk minimálně 21 let,
  • kvalifikace pilot MPK s letovou praxí na PPG i MPG,
  • platná kvalifikace pilot MPK min. 2 roky nebo platná kvalifikace pilot MPK min. 1 rok a instruktor PL,
  • nálet minimálně 200 h,
  • úspěšné přezkoušení z teoretických znalostí a ověření praktických dovedností,
  • znalost českého jazyka slovem i písmem.

 

Přezkoušení z teoretických znalostí a ověření praktických dovedností proběhne před zahájením kurzu na letišti LKPI.
Případní zájemci splňující kritéria se mohou přihlásit u HIMPK nejpozději do 30.4.2018 e-mailem huml@laacr.cz