Zápis jednání předsednictva svazu MPG leden 2017

Předsednictvo svazu řešilo v lednu jednný bod a to návrh na ocenění nejlepších leteckých sportovců za ulynulý rok.

V emailové komunikaci potvrdilo nominace na ocenění nejlepších sportovců LAA ČR za minulý rok. Slavnostní vyhlášení organizuje LAA ČR pro všechny odbornosti.