Zákaz provozu MPK Paraelement s TP “Z” do výměny beranů a sedaček

S okamžitou platností Hlavní inspektor techniky MPK zakazuje provoz všech motorových padákových kluzáků Paraelement s technickým průkazem „Z“ vybavených jinou, než schválenou sedačkou „Nikola DP“ a flexibilními závěsy postroje z nerezového materiálu v provedení, ve kterém byly schváleny a to až do doby výměny těchto součástí držitelem typového průkazu.
Více informací v přiloženém závazném rozhodnutí hlavního onspektora techniky MPK k zajištění letové způsobilosti

STÁHNOUT