Výběrové řízení na pořádání jednotlivých kol závodů LIGA MPG 2017

Předs​ednictvo svazu motorového paraglidingu vypisuje výběrové řízení na pořadatele jednotlivých kol seriálu závodů LIGA MPK 2017.

Žadatel pošle předsednictvu nabídku na uspořádání soutěže, která bude obsahovat rámcový rozpočet, termín (příp. náhradní termín pro nepřízeň počasí) a místo konání soutěže.

Žádosti se přijímají na adrese paramotory@laacr.cz do 30.3.2017, kdy je uzávěrka .

 

Poté předsednictvo vybere 5 – 6 žadatelů a vyhlásí kalendář soutěže tak, aby všichni soutěžící mohli dopředu počítat s danými termíny.

Jiné soutěže nebudou do bodování LIGY započteny. Na konci sezóny budou vyhlášeny konečné společné výsledky za všechna kola.

Podpora závodu svazem je dána maximální částkou 12 tis. na jedno kolo.

Podmínkou zařazení do výběru na pořádání Ligy je použití soutěžních úloh a jejich bodování v souladu s mezinárodními pravidly FAI. Předsednictvo svazu poskytne organizátorům podporu v sestavení popisu zamýšlených soutěžních úloh a jejich bodování tak, aby bylo mezi jednotlivými koly poměřitelné.​