Analýza webových stránek svazu MPG

Na základě usnesení valné hromady ze dne 18.2.2017 provedlo předsednictvo svazu MPG analýzu úkolu č. 2: zvážit zřízení internetové stránky svazu MPG mimo stránky LAA, s následujícím výsledkem:

Úvod do problematiky:

Současná podoba stránek svazu je nevyhovující, nepřehledná a navštěvuje je pouze malá člást členské základny, z toho důvodu pověřila valná hromada předsednictvo, aby zvážilo možnosti zřízení externích webových stránek pro svaz, které by byly z hlediska obsluhy uživatelsky příjemnější a podporovaly ducha snahy propagace svazu MPG ve větším měřítku.

Analýza problematiky:

Důvodem pro současnou nepřehlednost stránek a jejich nízkou návštěvnost není nemožnost rozvoje stránek prostřednictvím současného webového rozhraní při stránkách LAA (které je mimochodem provozováno na poměrně vysoké úrovni v prostředí Microsoft SharePoint) nýbrž nedostatky v obsahu a přehlednosti současných stránek svazu, což může ale být v rámci současného systému změněno bez zbytečných nákladů navíc.

Dále také napojení na sociální sítě nemusí být komplikované. V současnosti existují 3 hlavní shromaždiště členské základny na facebooku (skupiny PoweredParagliding CZ, Svaz Motorového Paraglidingu a také univerzální Paragliding ČR, která se zabývá tématikou volného paraglidingu obecně). Je tedy za potřebí začít komunikovat změny na webových stránkách svazu prostřednictvím Facebookových skupin, ve kterých jsou uživatelé aktivní a budou tak mít možnost dozvědět se promptně o změnách na webových stránkách, případně některá část si následně časem zvykne stránky kontrolovat sama.

Výsledkem konzultace možnosti přechodu na externí web s Alešem Trtilem – předsedou svazu PG – který již externí webové stránky provozuje bylo v podstatě negativní stanovisko – nejsou s rozdělením tak jak ho mají příliš spokojeni a v provozování externích webových stránek nenacházejí očekávané výhody, zatímco náklady na stránky mimo web LAA musí hradit ze svazových prostředků.

Posledním neméně důležitým faktorem, který je potřeba brát v potaz je cenová nákladnost webových stránek. Současná podoba stránek, které jsou modifikovatelné dle naší potřeby je prakticky zdarma, jejich provoz je hrazen LAA ČR a svazu nic navíc účtováno není. Nová webová prezentace by čítala přinejmenším náklady na zajištění domény, webhostingu a v případě vyšších požadavků na design i náklady na designerskou firmu, popř. licenci na redakční nebo obsahový systém. Tyto náklady by musel svaz kompletně hradit ze svých prostředků a výsledkem by v podstatě bylo pouze přenesení současného obsahu na jinou doménu.

Řešení a závěr:

Vzhledem k tomu, že současné uspořádání stránek, technické možnosti redakčního systému LAA, integrace do systému LAA v sobě skrývají dostatečný potenciál pro rozvoj webu svazu jak ve směru obsahových tak ve směru komunikace na sociálních médiích, bude se předsednictvo v tomto volebním období především orientovat na OPTIMALIZACI OBSAHU A USPOŘÁDÁNÍ webových stránek s cílem vytvořit takové prostředí, které bude pro uživatele přehledné a komfortní a bude pokud možno integrovat komunikaci se sociálními médii, přičemž na následující valné hromadě bude bod vyhodnocení úspěšnosti tohoto záměru zařazen do programu a bude vyhodnoceno zda stránky po optimalizaci splňují očekávání členské základny.