Zápis zasedání předsednictva svazu 11.12. 2016, Přibyslav

Přítomni: Koudela, Klement, Nadažy, Řezníček

Andrlík se omluvil, že je 10.-18.12. v zahraničí

1.

Koudela prezentoval předsednictvu kopie podpisových archů, které obdržel 1.12. od J. Sury při osobním setkání. Dva podpisové archy obsahovaly pouze základní identifikaci osoby ve formátu „jméno a příjmení“ a podpis. Druhé dva archy pouze „příjmení j.“ a podpis. Takováto identifikace žadatelů ztěžovala porovnání členů v databázi LAA ČR.

Na předaných listech bylo 52 podpisů. V uvedeném seznamu bylo jasně identifikováno 10 jmen, kteří nejsou členy svazu, dvě nečitelná jména a několik jmen psáno jedním člověkem, kdy příjmení údajného podpisovatele bylo zkomolené, čímž nešla ověřit pravost podpisu.

Na seznamech je 15 nových členů, kteří vstoupili do svazu několik dnů před nebo přímo v den svého podpisu na podpisovém archu.  Na seznamech je pouze 6 členů, kteří se účastnili poslední řádné valné hromady.

Z uvedených skutečností vyplývá, že nebyla splněna podmínka dle stanov pro svolání mimořádné VH dle požadavku p. Sury, protože požadavek podepsalo méně než 10% členské základny.

Přesto předsednictvo vyhodnotilo situaci ve svazu jako mimořádnou, protože se významný počet nových členů začal zajímat o dění ve svazu a zároveň s připravovaným mistrovstvím Evropy je svolání mimořádné Valné hromady možností, jak informovat a zapojit členy do aktivit svazu.

Předsednictvo svazu svolává mimořádnou valnou hromadu na sobotu 18.2. 2017 v 10:00 na letiště v Jihlavě (Henčov).

Program jednání:             1. činnost jednotlivých členů předsednictva

  1. hospodaření svazu včetně využití podpor sportovním akcím
  2. pořádání mistrovství Evropy 2017
  3. diskuze
  4. volba nového předsednictva

Koudela zajistí otištění informace o mimořádné VH v Pilotu

2.

Předsednictvo rozhodlo, že z důvodu neoprávněného nařčení posílání nebo vyplácení peněz na smyšlené účty, budou veškeré platby, hrazené z rozpočtu svazu MPK, provedeny pouze bezhotovostně na účty vyplácených osob či společností. Každý příjemce před zasláním platby doloží potvrzení o vlastnictví příslušného účtu. Platby přes jiné osoby nejsou možné a nebudou provedeny. Tento požadavek bude předložen na Radě LAA a hlavní hospodářce. Toto rozhodnutí má okamžitou platnost.

3.

Předsednictvo rozhodlo, že vypíše výzvu pro pořadatele soutěže Liga MPK a svolá jarní setkání organizátorů tak, aby seriál Ligy byl ucelený celoroční závod s jednotným hodnocením a finálním vyhlášením na konci sezóny.

4.

Na základě zkušeností se situací s podporou sletů předsednictvo rozhodlo, že bude výrazně odlišena podpora sportovních aktivit, včetně různých forem soutěže od nesoutěžních akcí.

Slety bez prokazatelně organizované aktivity či semináře jsou brány jako čistě komerční záležitost a nebudou ze svazových prostředků podporovány.

5.

Předsednictvo potvrdilo vyúčtování podpory pro sportovní mládež a proplacení doložených nákladů účastníkům akce.

Zapsal

Jiří Koudela​