Zápis jednání předsednictva svazu MPG červenec 2016

Dle odsouhlaseného způsobu jednání z listopadu 2015 využívá předsednictvo místo nákladných společných setkání více emailovou a telefonní komunikaci. Body k projednání jsou rozeslány emailem všem členům a ti se k nim vyjadřují. Následující zápis je shrnutí jednání předsednictva v červenci 2016

Koudela, Andrlík, Klement, Matoušek, Řezníček

Předsednictvo obdrželo omluvenku z účasti na MČR od Michaela Nadažyho a přijmulo ji.

Předsednictvo obdrželo odpovědi na poptávky dodávky motorů Polini 250. Český dovozce neodpověděl, firma Nirvana poslala omluvný dopis, že tento motor ve svých strojích nepoužívají a samostatně ho nejsou schopni dodat. Milan Klement předložil nabídku jako zástupce firmy Paraelement. Cena byla nižší, než prezentovali dovozci Polini na svých webových stránkách. Z tohoto důvodu byla potvrzena objednávka přes zastoupení Milana Klementa.

17.7. Koudela sestavil na základě výsledků MČR 2016 a se zápočtem výsledků 2015 tabulku reprezentace a rozšířené reprezentace svazu MPG.

                                                                                              Souhlas Koudela, Matoušek, Řezníček

                                                                                              Neodpověděl Andrlík, Klement

Koudela navrhl předsednictvu vyslovit zvláštní poděkování Hubertu Ličmanovi za zajištění pěkné mediální prezentace našeho létání.

                                                                                              Souhlas Koudela, Klement, Matoušek

                                                                                              Neodpověděl Andrlík, Řezníček

Na základě dotazu Jiřího Šrámka, jak je to s rozdělením peněz, ho předsednictvo znovu požádalo o zaslání požadavku na výši podpory přeletu republiky a jednoduchého rozpočtu. Ten to odmítl zpracovat a poslat, tudíž nebulo možno řešit výši podpory něčeho neznámého.

Koudela objednal FAI licence pro repre do Anglie, zařídil dopravu pro část výpravy letecky a objednal dopravu materiálu. Každý reprezentant si sám zvolil, jestli chce letět letadlem nebo cestovat autem. Řezníček zařídil jednotné oblečení a dopravu materiálu. Vzhledem k požadavku na speciální potvrzení platnosti pojištění bylo potřeba nechat na rejstříku vystavit nové pojistné certifikáty a vyžádat u pojišťovny deklaraci platnosti. Koudela vše vyzvedl na LAA.

Koudela zaurgoval u Matouška a Andrlíka kontaktování pořadatelů tradičních sletů, aby je seznámili s pravidly pro přidělení podpory a požádali o včasné zaslání jejich žádostí. Matoušek slíbil kontaktovat pořadatele Červeného potoka, Bohuňovic a Prostějova.

Zapsal Jiří Koudela​