Zápis jednání předsednictva svazu MPG březen 2016

Následující zápis shrnuje body jednání předsednictva v březen 2016

Koudela, Andrlík, Klement, Matoušek, Řezníček

Předsednictvo obdrželo žádost J. Šrámka o poskytnutí podpory na akci „přelet republiky“. Koudela odpověděl, že situace ohledně podpory není ještě známa a až bude přidělena, potom bude předsednictvem informován.​