Zápis jednání předsednictva svazu MPG leden 2016

Následující zápis shrnuje body jednání předsednictva v lednu 2016

Koudela, Andrlík, Klement, Matoušek, Řezníček

Řezníček zajistil grafický návrh nového loga pro reprezentační oblečení

Po připomínkách Matoušek doporučuje neměnit staré logo, Koudela, Klement, Řezníček souhlasí s použitím nového loga pro sezónu 2016. Andrlík neodpověděl.

Řezníček se ptá, kdo se ujme úkolu oslovit členskou základnu a potencionální zájemce, proč být členem svazu. Úkol řeší Koudela. Napíše článek do Pilota o členství ve svazu (do únorového čísla).​​