Zápis jednání předsednictva svazu MPG 7.11.2015

Přítomni:

Koudela, Andrlík, Klement, Matoušek, Řezníček

Předsednictvo na svém úvodním zasedání domluvilo následující rámcové rozdělení úkolů:

Koudela, Klement – zodpovědnost za přípravu reprezentace, včetně MČR a dalších kvalifikačních závodů, organizace účasti na mezinárodních závodech

Andrlík, Matoušek – aktivní pomoc pro organizaci Ligy a jiných typů sportovních akcí včetně nesoutěžních setkání – sletů

Řezníček – půjčování, údržba a zajišťování potřebných oprav svazového vybavení

Andrlík připraví návrh článku do Pilota o záměrech svazu, které vyplynuly ze zasedání VH. Dále připraví školení pro piloty o balení záložních padáků.

Klement s Matouškem sestaví seznam proběhlých akcí v letošním roce jako podklad pro čerpání dotace sport V.

Koudela domluví s M. Eliášem úpravu webových stránek a začne pracovat na splnění požadavků VH na lepší informovanost členské základny.

Řezníček prověří stav výbavy a navrhne potřebné opravy techniky s možností využití dotace.

Předsednictvo se domluvilo, že pokud možno bude komunikace probíhat elektronickou formou, aby se minimalizovaly náklady nutné k výjezdním zasedání předsednictva.

Zapsal Jiří Koudela​