MPK Nimbus – informace z rejstříku LAA ČR

Platné předpisy vydané LAA ČR umožňují zaregistrovat nejvýše 10 ks MPK s technickým průkazem „Z“, tj. TP prototypu. Pokud výrobce předpokládá výrobu nebo prodej většího počtu, musí takový MPK získat typový průkaz.

V rejstříku LAA ČR je k dnešnímu dni zaregistrováno celkem 10 ks motorových padákových kluzáků Nimbus slovenského výrobce AIR-HOR, s.r.o. s technickým průkazem „Z“. Žádné další již není možné s TP „Z“ zaregistrovat ani v případě, že by se např. formálně změnil název MPK nebo byla provedena nějaká nepodstatná konstrukční změna. Se žádostí o vydání typového průkazu uvedeného MPK se do dnešního dne na LAA ČR nikdo neobrátil.

Z tohoto důvodu upozorňujeme všechny případné žadatele o vydání TP MPK Nimbus výrobce AIR-HOR, s.r.o., potažmo zájemce o koupi, že do doby vydání typového průkazu tohoto MPK, nebude v rejstříku jako prototyp tento MPK možné zaregistrovat.