Zápis jednání předsednictva z 22.6. 2014

Zápis jednání předsednictva
22.6. Prostějov
přítomni
J. Koudela, P. Matoušek, M. Nadažy, Z. Řezníček, D. Trochta
1. potvrzení reprezentace pro ME slalomy Francie
předsednictvo potvrzuje reprezentační tým na základě sportovních výsledků kvalifikace v Přibyslavi
a výkonosti v minulém roce v následujícím složení:
PF1 Zdeněk ŘEZNÍČEK
PF1 Milan KLEMENT
PF1 Michal LOUŽECKÝ
2. předsednictvo odsouhlasilo proplacení startového a cestovního příkazu pro jedno vozidlo na
mistrovství Evropy ve Francii.
3. pro repre tým na MS bude poptána sada jednotného oblečení. Ubytování týmu bude v hotelu v
Keczkemetu, nedaleko letiště. Hromadný transport vybavení nebude organizován, doprava bude
individuální. Bude proplacen cestovní příkaz na vozidlo pro dva reprezentanty. Vzhledem k různým
místům odjezdu budou cestovní příkazy vystaveny dle skutečného místa odjezdu a návratu.
4. trénink reprezentace se uskuteční 25.-26.7. v Přerově.
5. Předsednictvo rozhodlo o využití dotace sport na následující projekty v těchto předpokládaných
výších:
Přelet skupiny motorových paraglidictů po letištích a SLZ polchách ČR, organizátor Jiří
Šrámek, zodpovědná osoba Michael Nadažy, přidělené prostředy 130000,- Kč
PPG Tour, etapová soutěž v létání kolem pylonů, organizátor Martin Lexa, Jiří Koudela
(zodpovědná osoba), přidělené prostředky 98430,- Kč
Paramotorová výstava výrobců techniky a prezentace škol a výcvikových středisek,
zodpovědná osoba Petr Matoušek, přidělené prostředky 120000,- Kč
Liga, etapová soutěž v klasických soutěžních disciplínách, zodpovědná osoba Zdeněk
Řezníček, Daniel Trochta, přidělené prostředky 50000,- Kč
6. Předsednictvo ukládá předsedovi projednat přes LAA způsob prodeje opotřebovaného
sportovního vybavení reprezentace před ukončením jeho životnosti a zpětnou investici do nákupu
vybavení nového.
7. Daniel Trochta a Michael Nadažy seznámili se stavem vrácení reprezentační výbavy od bývalého
reprezentanta. Bylo zkonstatováno, že na základě výzvy o navrácení vypůjčené výbavy z prosince
2013 dotyčný reprezentant vrátil v lednu 2014 pouze motorovou krosnu bez padákového kluzáku.
Tento kluzák nebyl ani po opakovaných výzvách vrácen. Předsednictvo nechalo zkontrolovat a
ocenit stav vrácené pohonné jednotky u výrobce. Vzhledem k stavu a absenci pravidelných servisů
je odhadovaná současná cena 80 tis. Kč. Předsednictvo odsouhlasilo přidělení tohoto stroje
reprezentantu Michaelovi Nadažymu, který s hospodářkou LAA domluví sepsání nové smlouvy.
Povinnou spoluúčast (odpovídající podíl k současné ceně stroje) zaplatí nový uživatel na účet.

Bývalému uživateli bude tato spoluúčast vrácena až po vyřešení situace s chybějícím padákovým kluzákem.
Zapsal
Jiří Koudela