Zápis jednání předsednictva z 11.5. 2014

Zápis jednání předsednictva
11.5. Jindřichův Hradec
přítomni
J. Koudela, P. Matoušek, M. Nadažy, Z. Řezníček
1. potvrzení reprezentace
předsednictvo potvrzuje reprezentační tým na základě sportovních výsledků MČR 2014 a výkonosti
v minulém roce v následujícím složení:
PF1 Jiří KOUDELA
PF1 Petr MATOUŠEK
PF1 Zdeněk ŘEZNÍČEK
PF1 Milan KLEMENT
PF1 Jakub ŠEDIVÝ
PF1 Michal LOUŽECKÝ
Marek SCHULZ omluven pro MS
Daniel TROCHTA účast na MS jako navigátor
PL1 Gabriel TOMAN
PL1 Michael NADAŽY
PL1 Karin STACHOVÁ
PL1 Tomáš KLAPER
PL1 Josef WEIS
PL1 Zdeněk ANDRLÍK
PL1 Martin LEXA
PL2 Vladimír PROČEK/Radek PLUHÁČEK
PL2 Roman TOMÍČEK/Michal PAŤAVA
PL2 Luboš ZÁVORKA/Daniel TROCHTA
2. předsednictvo odsouhlasilo přidělení finančních prostředků na přípravu reprezentace s možností
okamžitého čerpání.
3. vybraní reprezentanti budou osloveni s nominací a budou požádáni o vyjádření, zda s nominací
souhlasí a zavazují se dodržovat pravidla repre teamu.
Zapsal
Jiří Koudela