Zápis jednání předsednictva 1-2014

1. předsednicto odsouhlasilo vyúčtování a využití finančních prostředků jak z obdržených dotací, tak svazových za rok 2013.

2. termín konání mistrovství ČR byl stanoven na 5.-11.5. Máme předjednáno pozvání od Aeroklubu Jindřichův Hradec na jejich letiště. Startovné předpokládáme v maximální výši jako minulý rok (možná nižší). Ředitelem soutěže bude Ing. J. Kubišta.

3. předsednictvo řešilo vrácení zapůjčeného reprezentačního majetku od bývalého člena reprezentace T. Berky, které od něj v lednu převzal D. Trochta. Po několika výzvách byl vrácen pouze paramotor, padákový kluzák zatím nikoliv. Předsednictvo rozhodlo o využití vráceného majetku tak, že byl nově zapůjčen členu reprezentace M. Nadažimu, který žádný dotační majetek ještě v užívání nemá a dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v kategorii tříkolek.​