Zápis jednání předsednictva 9-2013

1. předsednictvo sestavilo žádosti pro dotační programy pro rok 2014. Odsouhlasené žádosti byly předány B. Haničákové, která je jako celke za LAA ČR pošle na ministerstvo.

2. bylo odsouhlaseno konečné vyhlášení výsledků Ligy MPK.

3. na základě konečného vyúčtování MS ve slalomech byla nevyčerpaná rezerva rozpočtu reprezentace přidělena všem stávajícím členům reprezentace k vyčerpání v rámci individuální přípravy.

4. předsednictvo se zabývalo využitím stávajícího reprezentačního vybavení a jeho novým přerozdělením pro nové členy. D. Trochta připraví podklady pro vyžádání navrácení majetku od bývalých reprezentantů, kteří se nově nekvalifikovali ani řádně neomluvili svou neúčast na letošních závodech.​