Zápis z jednání 30.5. 2013

Místo: Zlín
Přítomni: Matoušek, Kulíšek, Nadažy, Březina, Klaper

Jednotlivé body:
1. Příprava a organizace MČR v Jihlavě: rozhodnuto o tomto programu
Kvalifikace na Slalomanii 15-16. 6. 2013 První briefing 14. 6. 2013 20:00 hodin.
Účast na Slalomanii není podmíněná účastí na MČR. Startovné se neplatí.
První briefing pro MČR 16. 6. 2013 20:00 hodin.
Ředitelem závodů Jarda Kubišta. Podmínky pro vyhlášení výsledků MČR:
Minimálně odletěných 6 kol.
Z výsledků reprezentace vzejde výběr reprezentace na rok 2013
6 x PF1
6 x PL1
2 xPF2
2 xPL2
Pokud nebudou v kategorii PL2 a PF2 účastníci v počtu alespoň 3 posádek, bude do reprezentace nominována pouze
jedna posádka
2. Vyhlášení výsledků MČR a motorové ligy 2012 proběhne po valné hromadě 22. 6. 2013
3. Valná hromada proběhne 22. 6. 2013 od 10:00 hodin dle programu:
1. Uvítaní hostů
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Schválení programu
4. Projev zástupců LAA
5. Jiří Koudela seznámí členy MPG s novými www stránkami LAA
6. Zpráva o ekonomické činnosti svazu MPG od roku 2010
7. Sportovní výsledky
8. Přestávka na oběd
9. Zpráva motorová liga MPG
10. Zpráva o činnosti zástupce svazu MPG na jednání CIMA
11. Diskuze
12. Volba nového předsednictva svazu MPG
13. Volba delegátů na konferenci LAA
14. Přijetí usnesení
15. Ukončení
Volby a hlasování se může zúčastnit každý člen svazu MPG platící 301 kč.
4. Upřesnění pro Motorovou ligu 2013. Pokud se jedná o ligové závody MPG je nutné lítat disciplíny z katalogu FAI. Je
na rozhodnutí ředitele závodů, aby měl možnost udělit úlevy začínajícím pilotům. V případě disciplín létaných mimo
katalog FAI, nejsou závody brány jako liga MPG.

Zapsal: Michael Nadažy