Zápis z jednání 18.9. 2012

Datum: 18. 9. 2012

Místo: Praha

Přítomni: Antonín Kulíšek, Pavel Březina, Tomáš Klaper, Petr Matoušek, Michael Nadažy

Jednotlivé body:

  1. Předsednictvo přijalo rozhodnutí o proplacení 3 kůsu zničených slalomových tyči pro Jana Šedivého
  2. Předsednictvo vzalo na vědomí vyúčtování za MS ve Španělsku a odsouhlaseno
  3. Vyhodnocení motorové ligy 2012 proběhne souběžně s valnou hromadou. Termín bude upřesněn cca na únor 2013
  4. Předsednictvo rozhodlo o podpoře Slalomanie Polsko Rudnin 5-7. 10. 2012
  5. Byla podána žádost na dotaci na údržbu
  6. Byly podány žádosti na dotaci pro rozvoj sportu pro piloty MPG LAA. (zpracováno 6 projektů)
  7. Předsednictvem bylo rozhodnuto o nutnosti opakovaně zařadit pilota do výběru reprezentace, kterému můžou být přiděleny prostředky z dotací na techniku.
  8. Předsednictvo projednalo návrh koncepce motorové ligy 2013

Zapsal: Michael Nadažy