Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 1.2.2012

Datum: 1. 2. 2012
Místo: Praha
Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Pavel Březina
 • Tomáš Klaper
 • Petr Matoušek
 • Michael Nadažy

  Jednotlivé body:

 • 1. Evropský pohár v MPG v rámci něhož se uskuteční Mistrovství ČR v MPG se koná 16-23.6.2012 na letišti v Přibyslavi první briefing 16.6. ve 20 hodin. Ukončení 23.6.2012. Startovné 2500 Kč pro člena svazu motor. paraglindingu, 3000 Kč pro nečleny. Zahraniční účastníci 120 euro. Uhradit na účet 285321309/0800 do 15.5.2012. variabilní symbol rodné číslo. Do zprávy pro příjemce: „Startovné MPG“. Za hraniční platby IBAN: CZ19 0800 0000 0002 8532 1309.
  Z organizačních důvodů nelze po termínu zasílat na účet a startovné placené na místě konání 3000 Kč pro všechny!!!
  Ubytování: V okruhu 2 km jsou hotel Přibyslav www.hotelpribyslav.cz, Restaurace u Kubínu www.restauraceukubinu.cz
 • 2. Liga 2012
  30.3.-1.4.2012 Frýdlant nad Ostravicí
  18.–20.5.2012 Stichovice
  1.– 3.6.2012 Jaroměř
  9. měsíc Znojmo
 • 3. Úprava pravidel pro ligu na rok 2012
  – Body nasbírané na z ligy se budou započítávat celkově za celý rok i případně, že se pilot dostane do reprezentace v daném roce
  – Pilot který vypadne nebo se dobrovolně vzdá reprezentace se má možnost vrátit do ligy MPG
  – Na rok 2012 se budou počítat do repre body – piloti liga 10% piloti repre 5% z celkových bodů ligy. Reprezentanti jsou hodnoceni zvlášť.
  – Ředitel závodů, který má možnost lítat ligu se započítá 5% bodů z první místa
  – Piloti přestoupivší z kategorie do kategorie např. PPG/MPG si sebou odnesou 50% bodů z původní kategorie započítávaných bodů z hodnoceného období
  – Předsednictvo si vyhrazuje právo použít „divokou kartu“
 • 4. Aktuální seznam reprezentace
  PF1: Jiří Koudela, Pavel Březina, Marek Schulz, Jakub Šedivý, Lukáš Koláček
  PL1: Petr Matoušek, Zdeněk Řezníček, Martin Lexa, Michael Nadažy, Gabriel Toman, Tomáš Klaper
  PF2: Vladimír Proček + navigátor
  PL2: Luboš Závorka+ navigátor, Jiří Šrámek+navigátor
 • 5. Mistrovství světa v MPG se uskuteční 26-31.8.2012 Marugán Airfiled Segovia Španělsko
  Startovné 450 euro pilot, 450 euro navigátor, 100 euro team leader, doprovod zdarma
  Startovné, které bude zaplaceno do 1.4.2012 bude sníženo o 50 euro. Startovné po 1.6.2012 se zvýší o 50 euro
 • 6. Probraná finanční situace svazu MPG a reprezentace

  Zapsal: Michael Nadažy​