Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 26.5.2011

Datum: 26. 5. 2011
Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Pavel Březina
 • Tomáš Klaper
 • Petr Matoušek
 • Michael Nadažy
  Omluveni:
  Hosté:
   

  Jednotlivé body:

 • 1. Projednání otevřeného dopisu p. Z. Andrlíka.
  Rozhodnutí: p. Z. Andrlík bude přizván k dalšímu jednání přecednictva svazu, kde bude jeho případ projednán.
 • 2. Odpis reprezentačního materiálu: dle znaleckého posudku. Reprezentanti budou obeslání o výsledku a způsobu likvidace převzatého materiálu.
 • 3. CIMA byla obeznámená s pořádáním Otevřeného Mistrovství republiky 2011
 • 4. Odsouhlasené proplacení nákladů spojených se zajišťování akcí Mistrovství republiky a nákladů spojených se soustředěním v Jihoafrické republice částkou 5123 Kč pro Janu Bobkovou s fondu reprezentace
 • 5. Oslovit výrobce paraglindigového vybavení pro případné sponzorování Mistrovství republiky
 • 6. Přecednictvo děkuje Věrce Brychtové za úspěšné reprezentování a přejeme ji úspěšný život bez létání. Těšíme se na brzký návrat!
 • 7. Předsednictvo rozhodlo o čerpání dotace na údržbu na r. 2011:
  Rozhodlo, že za ty prostředky bude nakoupené náhradní díly (pouze vrtule a rámy) pro repre majetek pořízený z investiční dotace na r. 2010. Pro čerpání dotace přecednictvo rozhodlo, že 30% povinný podíl k dotaci bude zaplacen z prostředků reprezentace (vlastní). Zakoupený materiál bude uskladněn u Tomáše Klapra, přičemž vrtule a rámy budou předány po zaplacení 30% podílu z ceny náhradních dílů. Datum převzetí do 30.09.2011.Po tomto termínu nebude-li konkrétním reprezentantem odebrán bude materiál nabídnutý dalším reprezentantům, kteří užívají svěřený majetek pořízený z dotace. Celková částka bude upřesněna do 20.07.2011.
 • 8. Česká reprezentace dostala dotaci pro přípravu reprezentace na r.2011, která bude čerpána na soustředění širšího výběru reprezentace dle platného postupového klíče a to:
  7x PF1
  5x PL1
  1x PF2
  2x PL2

  A v rámci MČR bude vybrána reprezentace pro světový pohár slalommánie FRANCIE a to:
  3x PF1
  3x PL1

  Zapsal: Michael Nadažy


  Příloha:
  Otevřený dopis od Zdenka Andrlíka: Posílám podmět k projednání.
  Jako reprezentant který požívá dotace na svěřenou techniku ztrácím absolutně přehled v dotačních pěnězích získaných na svěřenou techniku.
  Mám několik pdotazů a podmětů a žádám předsednictvo o prověření a zveřejnění výsledků.
  Přer cca sedmi měsíci jsem kontaktoval firmu Nirvana s.r.o. o zdělení zůstatku mých prostředků svěřených od státu přez předsednictvo . Byla mi sdělena částka , výše neodpovídala částce kterou jsem vyčerpal, Po telefonickém dotazu na pana Březinu jsem dostal druhý den nový mejl se sdělením že zapoměli započítat ještě zůstatek ze starší dotace , tudíž částka je vyšší o cca 10 tisíc. Také mě bylo sděleno že dotační peníze mě musely být zdaněny daní ze zisku. nechápu jaký je to pro firmu Nirvana zisk , když peníze dostanou a vyexpedují je reprezentantům.
  Na základě toho bych chtěl požádat Předednictvo o vyžádání kompletního přehledu čerpání dotací repre a zveřejnění.
  Za další se chci zeptat , proč mám čerpat peníze na součástky motorů od fy. Nirvana , když od přímého výrobce motorů(Simonini) jsou součástky i s dopravou na cca třetinové hodnotě než kterou ůčtuje fy. Nirvana. O práci ani nemluvím.
  Byl bych rád kdyby předednictvo našlo způsob jak prostředky čerpat bez mezičlánu fy .Nirvana.
  Také bych chtěl vědět na které komponenty se vztahují jednotlivé dotace.
  Jako další podmět sděluji Předsednictvu že jsem před cca dvěma měsíci obdržel od Fy . Nirvana čtyřtaktní motor bez jediné dokumentace. na dotaz kde je záruční list mě bylo sděleno že záruční list vlastní Svaz MP.
  Taktéž jsem hlavně nedostal vůbec žádnou technickou dokumentaci, i když jsem se na ni ptal a byla mě přislíbena Uživatelko-Technická příručka zaslaná obratem. Nevím jestli dva měsíce jsou již termín obratem ale už mě nenapadá jak Fy. Nirvana požádat o to co by měla se svým výrobkem automaticky dodávat. Rád bych aby se předsednictvo mým podmětem zabývalo a požádal bych předsednictvo o zveřejnění mého dopisu.
  Děkuji
  Andrlík Zdeněk.​