Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 12.3.2010

Datum: 12. 3. 2010
Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Jiří Šrámek
 • Petr Matoušek
 • Pavel Březina
 • Jaroslav SuraHosté:

   

  Jednotlivé body:

 • Svazové prostředky – k 5.2.2010 disponuje svaz motorového paraglidingu částkou 93.864,-Kč.
 • Předsednictvo se zabývalo návrhem p. Zdeňka Andrlíka o zhotovení průkazek členům svazu MPG, kteří zaplatili členský příspěvek 301 Kč. Zhotovením a distribucí byl pověřen Jaroslav Sura.
 • Předsednictvo se zabývalo připomínkou p. Marka Šnajdara ohledně propagace motorového paraglidingu formou festivalu. Na připomínku bude odpovězeno individuelně.
 • Ve věci pořádání MČR 2010 byly přijaty dvě nabídky. Byla vybrána nabídka Paramotor klubu Prostějov na pořádání MČR 2010 v Prostějově – Stichovicích. Jako ředitel závodu byl osloven p. Jaroslav Kubišta.
 • Předsednictvo obdrželo pozvánku na mezinárodní mistrovství Francie 2010 konané 9.-15.5.2010 v Blois. Tato pozvánka je pro 3 piloty motorových krosen jednomístných. Startovné 100 EUR. Případní zájemci se mohou hlásit na mail svazu motorového paraglidingu LAA ČR.
 • Podmínky pro užívání reprezentačního majetku a svazových prostředků – do příštího zasedání bude podán návrh.
 • Využívání reprezentačních prostředků – inventura využívané reprezentační techniky s jednotlivými reprezentanty, návrh na vyřazení nebo odprodej nefunkční a nedostatečně využívané techniky – stále trvá – zodpovídá Antonín Kulíšek.
 • Pro rok 2010 předsednictvo obdrželo prozatím jednu žádost o pořádání 1. kola ligy 2010 – Prostějov-Stichovice 28.-30.5.2010, kterou tímto schvaluje.
  Očekáváme další nabídky na pořadatele jednotlivých kol ligy 2010.
   

  Zapsal:

  Jaroslav Sura​