Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 9.12.2009

Datum: 9. 12. 2009
Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Jiří Šrámek
 • Petr Matoušek
 • Pavel Březina
 • Jaroslav SuraHosté:
 • Jana Bobková 

  Jednotlivé body:

 • Antonín Kulíšek přednesl závěrečnou rekapitulaci vyúčtování WPC2009.
 • Byla probrána nominace na vyhlášení „sportovce roku 2009“.
 • Využívání reprezentačních prostředků – inventura využívané reprezentační techniky s jednotlivými reprezentanty, návrh na vyřazení nebo odprodej nefunkční a nedostatečně využívané techniky – zodpovídá Antonín Kulíšek.
 • Musí být vytvořeny podmínky užívání reprezentačního majetku a svazových prostředků.
 • Jana Bobková přednesla zprávu ze zasedání CIMA. /viz.příloha č.1 Předsednictvo zkontroluje závažné změny v Section 10 Sportovního řádu CIMA a tyto zveřejní na stránkách svazu.
 • Předsednictvo probralo možnosti zvýhodnění členů svazu při různých akcích v průběhu roku.
 • MČR 2010 bude vyhlášeno jako otevřené s možností účasti pilotů nejen z ČR.
 • Předsednictvo se zabývá otázkou propagace motorového paraglidingu formou festivalu – budeme vděčni za případné náměty z řad členů svazu.Přílohy: 1. Zpráva z jednání CIMA

   

  Zapsal:

  Jaroslav Sura​