Zápis z jednání předsednictva svazu motorového paraglidingu 13.10.2009

Datum: 13. 10. 2009
Přítomni:

 • Antonín Kulíšek
 • Jiří Šrámek
 • Vladimír Proček
 • Zdeněk Andrlík
 • Petr Matoušek
 • Tomáš Berka
 • Jaroslav SuraHosté:
 • Ing. Miroslav Huml 

  Jednotlivé body:

 • Antonín Kulíšek přednesl průběh zasedání rady LAA ČR a přípravě na konferenci LAA ČR.
 • Předsednictvo probralo vyúčtování WPC2009 – zůstatek bude připsán na účet Svazu MPG LAA ČR.
 • Předsednictvo odsouhlasilo finanční částku pro Janu Bobkovou za organizaci WPC2009.
 • Termín valné hromady byl posunut na 7.11.09 s ohledem na termín pořádání konference LAA ČR.
 • Předsednictvo odsouhlasilo navržený program Valné hromady – viz. příloha.
 • Bylo probráno nakládání s hmotným materiálem pro reprezentaci (pohonné jednotky, padákové kluzáky …).
  Zařízení, která již nejsou schopna bezpečného provozu je nutno vyřadit z provozu. Zařízení, která lze dále provozovat, ale nejsou již vzhledem k obnově reprezentačních strojů vhodná pro reprezentaci budou nabídnuta za účasti soudního znalce k odprodeji – dlouhodobý úkol předsednictva.
 • Do 15. října bude podán na investiční dotaci pro rozšíření reprezentačních strojů o 5 kusů. Do 15.října bude podán i návrh na dotaci na údržbu stávajících strojů.
 • V rámci vyhlášeného výběrového řízení na pořadatele MČR2010 se prozatím žádný zájemce nepřihlásil.Předsednictvo tímto srdečně zve všechny stávající i případné nové členy Svazu motorového paraglidingu LAA ČR na Valnou hromadu pořádanou dne 7. 11. 2009 v 10.00hod, místo konání – „Hasičský dům“ v Říčanech u Brna (sjezd 178 km z dálnice D1).

  Přílohy: Návrh programu Valné hromady

   

  Zapsal:

  Jaroslav Sura 


  Návrh programu „Valné hromady“ svazu motorového paraglidingu LAA ČR

  Termín: 7. 11. 2009 10.00 hod.
  Místo: Říčany u Brna, Rosická 518 – „Hasičský dům“ (Loc: 49°12’51.52″N, 16°23’40.103″E)
  1. Volba mandátové, návrhové a volební komise
  2. Seznámení a schválení programu Valné hromady
  3. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky Svazu
  4. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky reprezentace a vyhodnocení výsledků
  5. Zpráva o průběhu a vyhodnocení Ligy MPG 2009 včetně předání cen
  6. Oběd
  7. Vystoupení zástupců vedení LAA ČR
  8. Diskuze
  9. Volba „nového“ předsednictva Svazu MPG LAA ČR
  10. Volba delegátů na konferenci LAA ČR
  11. Usnesení valné hromady

  Pro všechny členy svazu zajištěn oběd zdarma.​